آزمایشگاه

شرکت مهندسی آریانام ضمن ایجاد واحد آزمایشگاهی و جذب کارشناسان خبره و به کارگیری تجهیزات مناسب در جهت ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی بر اساس استانداردهای ملی و استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریتی و فنی آزمایشگاه ها بر اساس ISO/IEC 17025 توانسته است گام های موثر ومثبتی را در زمینه بهبود خدمات آزمایشگاهی انجام دهد. همکاری مستمر با سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی اعم از سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت های بازرسی، گمرکات، واحدهای تولیدی، انجمن ها، دیگر آزمایشگاه های همکار در جهت تدوین استانداردهای جدید، رفع نواقص استانداردهای موجود و انجام مقایسات بین آزمایشگاهی ازجمله برنامه هایی است که همواره در دستور کار این واحد آزمایشگاهی قرار گرفته است. تسریع و تسهیل امور، دقت در صدور نتایج آزمون محور اصلی خط مشی آزمایشگاه برای تکریم، جلب رضایت ارباب رجوع و مشتری مداری می باشد.

فعالیت این آزمایشگاه با شماره گواهینامه T/1001 مورد تایید اداره کل استاندارد استان تهران جهت کنترل کیفی کالاها می باشد.