تجهیزات کنترل کیفی


شاخص جریان مذاب پلیمر ها (MFI)

تولید کننده: شرکت مهندسی آریانام

مدل: MF230

دامنه کاربرد :

تعیین میزان نرخ جریان جرمی مذاب پلاستیک های گرمانرم

مشخصات دستگاه

 مجهز به کنترلر دما با دقت با دقت 0.1 درجه سانتی گراد

 مجهز به تایمر دیجیتال با دقت 0.01 ثانیه

 مجهز به کاتر اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در یک دستگاه

دارای نازل از جنس تنگستن کارباید ضد سایش و ضریب انبساط حرارتی بسیار پایین با قطر داخلی 2.095 و تلرانس 0.005 میلیمتر

 مجهز به یک سمبه اعمال بار و دو نوع سمبه تمیز کننده

 دارای وزنه های 2.16 و  3.8 و  5 کیلوگرم

مطابق با استانداردهای :

ISIRI 6980

ISO 1133

ویژگیها:

تکرار پذیری نتایج

حرکت تیغه کاتر از نوع خطی با ویژگی عدم چسبندگی نمونه به تیغه برش در آزمون های متوالی

قابلیت بکارگیری دو نوع کاتر اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در یکدستگاه بمنظور دقت در انجام آزمون و سرهول ت در عملکررد

دستگاه

دانلودها

کاتالوگ دستگاه