آزمون کشش با دستگاه کشش یونیورسال | تنسایل

آزمون کشش با دستگاه کشش یونیورسال | تنسایل

(جهت مشاهده‌ی دستگاه تنسایل ساخت شرکت آریانام، خرید و یا کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.)

معرفی آزمون کشش با دستگاه کشش یونیورسال، تنسایل

آزمون کشش یک آزمون تخریبی است که نمونه تحت نیروی کششی تک بعدی تا حد شکست قرار می گیرد و متداول ترین آزمون خواص مکانیکی مواد است که اطلاعات کلیدی و پایه ای در مورد خواص استحکامی ماده فراهم می کند. در این آزمون، ازدیاد طول نمونه نیز بصورت همزمان با نیروی اعمالی (بار اعمالی) ثبت می شود. لذا داده های آزمون به صورت یک منحنی تنش/کرنش می باشد که نشان دهنده رفتار ماده تحت کشش است. خروجی های بدست آمده در این آزمون برای تعیین خواص مکانیکی ماده استفاده می شوند و کمیت های زیر بدست می آیند:

تنش تسلیم (Yield Stress)

تنشی است که در آن تفییر شکل دایم یا پلاستیک ماده شروع می شود. در واقع نقطه تسلیم نشانگر پایان منطقه الاستیک ماده است.

استحکام کششی یا استحکام نهایی کشش

(UTS) ماکزیمم تنش کششی است که نمونه تحمل می کند و نسبت نیروی(بار) ماکزیمم به سطح مقطع اولیه نمونه تعریف می شود.

مدول الاستیسیته یا مدول یانگ

شیب بخش خطی ابتدای منحنی تنش-کرنش مدول الاستیسیته می باشد. این پارامتر معیاری برای سفتی ماده است که همان مقاومت در برابر تغییر فرم می باشد

چقرمگی

میزان توانایی جذب انرژی ماده تا مرحله شکست می باشد و آن را برابر با سطح زیر منحنی تنش-کرنش می دانند.

هدف از آزمون کشش

آزمون های كشش به دلایل مختلف انجام می شود. نتایج آزمایشهای کششی در انتخاب مواد برای برنامه های کاربردی مهندسی بکار می روند. خواص کششی اغلب در مشخصه مواد، برای اطمینان از کیفیت قرار خواهد داشت. خواص کششی اغلب در هنگام توسعه مواد و فرایندهای جدید اندازه گیری می شوند تا مواد و فرآیندهای مختلف مقایسه شوند. استحکام مواد اغلب نگرانی اصلی مشتریان است، استحکام مدنظر ممکن است از لحاظ تنش لازم برای ایجاد تغییر قابل توجه شکل پلاستیک یا حداکثر استرسی که ماده می تواند در مقابل آن مقاومت کند اندازه گیری شود.

دستگاه کشش یونیورسال ساخت شرکت آریانام از کیفیت و دقت بالایی در انجام آزمون کسس برخوردار بوده و نتایج مطلوبی را ارائه می دهد.

 

تنسایل، تست تنسایل، دستگاه تنسایل، کشش یونیورسال، آزمایشگاه پلیمر، تجهیزات پلیمری، تست کشش پلیمر


تاریخ

شنبه 1 خرداد 1400