تعیین دمای نرمی پلاستیک‌ها و مواد گرمانرم طبق استاندارد ملی ایران 6982

تعیین دمای نرمی پلاستیک‌ها و مواد گرمانرم طبق استاندارد ملی ایران 6982

آزمون ویکت یکی از آزمون‌هایی است که به‌طور گسترده در حوزه‌های تولید محصولات پلیمری و مهندسی مواد پلیمری به جهت تعیین نقطه نرمی مورداستفاده قرار می‌گیرد. یکی از اجزای مهم و تأثیرگذار در این آزمون سوزن ویکت می‌باشد که نقش مهمی در اندازه‌گیری میزان نفوذپذیری در دمای تعیین‌شده دارد.

ساختار دستگاه ویکت دربرگیرنده بدنه، ساختار مکانیکی آسانسور، مکانیزم اعمال وزن، سوزن و تجهیزات الکترونیکی می‌باشد.

 

روش آزمون ( متن استاندارد)

در این روش دمایی تعیین می‌شود که در آن دما، سوزن فرورونده با نوک استاندارد تخت به‌اندازه یک میلی‌متر در سطح آزمونه پلاستیکی فرورود. در طی انجام آزمون، درحالی‌که آزمونه با یک نرخ معین و یکنواخت گرم می‌شود، سوزن فرورونده یک نیروی مشخص عمود بر آزمونه را اعمال می‌کند.

 

ویژگی‌های سوزن فرورونده (متن استاندارد)

سوزن فرورونده، ترجیحاً از فولاد سخت به طول 1.5 تا 3 میلی‌متر و با سطح مقطع دایره‌ای به مساحت          0.015±1 میلی‌مترمربع (مربوط به قطر سوزن 0.008±1.128 میلی‌متر) ساخته‌شده و به انتهای میله متصل شده است (مطابق بند 4-1) سطح سوزن فرورونده که در تماس با آزمونه است، باید مسطح و عمود بر محور میله و فاقد هرگونه ناهمواری باشد.

در ادامه به نحوه‌ی کنترل تعامد سطح سوزن نسب به سطح جانبی می‌پردازیم

همان‌طور که در بالا مطرح شد ویژگی ابعادی ویکت از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد، در خصوصیات ابعادی مطرح‌شده دربند استاندارد، نظیر قطر و تعامد، به دست آوردن اندازه قطر شفت با ابزار میکرومتر کالیبره شده با دقت 0.001 ملی متر قابل انجام می‌باشد. این در حالی است که کنترل تعامد سطح زیرین سوزن، با توجه به ریز اندازه بودن سوزن، با روش‌های سنتی امکان‌پذیر نمی‌باشد. ازاین‌رو یکی از روش‌های کاربردی که در شرکت آریانام مورداستفاده قرار می‌گیرد به‌کارگیری ابزارهای OPTICAL می‌باشد.

دوربین‌های اندازه‌گیر ابعادی باقدرت بزرگ‌نمایی بالا، قابل‌حمل و باقابلیت اتصال به کامپیوتر یکی از روش OPTICAL ساده در این حال دقیق می‌باشد که به‌راحتی امکان اندازه‌گیری‌های موردنظر را فراهم می‌کند.


تاریخ

دوشنبه 12 تیر 1402