استاندارد 17025 ویرایش 2017 چه تغییراتی نسبت به ویرایش2005 دارد؟

استاندارد 17025 ویرایش 2017 چه تغییراتی نسبت به ویرایش2005 دارد؟

نسخه سوم استاندارد 17025 در سال 2017منتشر گردید. برخی از تغییرات نسخه ۲۰۰۵ مانند" ساختار جدید" مطابق با تغییر در سایر استانداردهای ISO و با هدف همسان سازی آن با استانداردISO 9001: 2015 می باشد. در این مطلب ، شما یک مقایسه کوتاه بین ویرایش 2017 و 2005 این استاندارد خواهید داشت.
تغییرات اساسی ایجاد شده:

1-تغییر در ساختار

در ویرایش 2005 الزامات فنی و مدیریتی در بندهای 4 و 5 آورده شده است حال آنکه در ویرایش 2017 این الزامات در بندهای 4 تا 8 با جریان منطقی تری گنجانده شده اند.

-بند ۴ مربوط به الزامات عمومی به ویژه در مورد بی طرفی و محرمانگی است.

-بند ۵ مربوط به الزامات ساختاری آزمایشگاه است.

-بند ۶ مربوط به نیازمندی های منابع است، ورودی های فرایند آزمون یا کالیبراسیون که بر توانایی آزمایشگاه برای ارائه مداوم و شایسته خدمات خود تأثیر می گذارد.
-بند ۷ الزامات فرایند است که از دریافت درخواست نمونه برداری، آزمون یا کالیبراسیون تا ارائه گزارش و بررسی هرگونه شکایت و کار نامنطبق را شامل می گردد.

-بند ۸ مربوط به الزامات سیستم مدیریت به خصوص روش های بهبود کیفیت است.

2-تغییر از رویه مبتنی بر عملکرد:

ویرایش 2017به آزمایشگاه ها این امکان را می دهد تا سیستم مدیریت خود را در صورت صلاحدید توسعه دهند، به شرط آنکه بتوانند شواهدی مبنی بر پیاده سازی الزامات ارائه دهند. به طور کلی، نسخه ۲۰۱۷ استاندارد بیشتر مبتنی بر ریسک و در نتیجه کمتر مبتنی بر رویه است. به عنوان مثال، استاندارد ۲۰۰۵ به یک کتابچه راهنمای کیفیت و رویه هایی برای کنترل اسناد و ممیزی های داخلی احتیاج داشت، در حالی که استاندارد 2017 نیاز چندانی به آن ندارد.

3-تمرکز بر بی طرفی، صلاحیت و عملکردهای سازگار:

در سراسر ویرایش 2017بر صلاحیت، بی طرفی و عملکرد مداوم آزمایشگاه ها” تمرکز شده است تمرکز بر روی هر سه مورد، اطمینان بیشتری را در آزمایشگاه های معتبر برای ارائه نتایج معتبر به مشتریان خود می دهد.

 

4-افزودن نمونه برداری به فعالیت های آزمایشگاهی:

تعریف آزمایشگاه نیز در ویرایش 2017 استاندارد گسترش یافته است. ویرایش 2005 در آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون قابل استفاده بود، اما ویرایش 2017 به سازمان هایی که نمونه برداری می کنند نیز مجوز این فعالیت را می دهد.


تاریخ

دوشنبه 23 خرداد 1401