روش خواندن سیرکومتر | نحوه کار با سیرکومتر

به منظور انجام اندازه گیری لازم است نمونه ها کاملا تمیز و عاری از هر گونه زائده برروی سطح نمونه باشند. لذا پس از تمیز کاری محیط نمونه و محلی که باید اندازه گیری شود سیرکومتر را بر روی سطح محیطی نمونه قرار داده و با نیروی مناسب اقدام به کشیدن دنباله سیرکومتر نمایید. یعنی سیرکومتر که به دور لوله پیچیده است باید در تمامی نقاط کاملا با آن مماس باشد و فاصله ای نداشته باشد. تکنولوژی به کار رفته در سیرکومتر محیط اندازه گیری شده را تبدیل به قطر خارجی کرده و عددی که از سیرکومتر می خوانید قطر خارجی میانیگن لوله است.حال نوبت قرائت اندازه بر روی سیرکومتر می باشد.

عددی که صفر ورنیه در مقابل آن قرار دارد و یا از آن گذشته استرا مطابق شکل برحسب میلیمتر و سپس از روی ورنیه، درجات ورنیه را بر حسب دهم میلیمتر پیدا می‌کنیم که درست در برابر یکی از درجات خط کش قرار گرفته باشند. توجه داشته باشید به هنگام قرائت عدد، یک خط از ورنیه با یک خط از خط کش ثابت در یک راستا قرار دارند.

نوار قطر سنج (سیرکومتر) شرکت مهندسی آریانام بر اساس استانداردهای ISO 1167-ASTM D1598 – ISIRI 7175-1 & 2412- ASTM D1599 طراحی و ساخته شده است.


تاریخ

شنبه 25 اردیبهشت 1400