شیلنگ‌های مورد استفاده در سیستم‌های سوخت رسانی

شیلنگ‌های مورد استفاده در سیستم‌های سوخت رسانی

شیلنگ‌های مورد استفاده در سیستم‌های سوخت رسانی

استاندارد های ملی 774،  6596 و 9124  و ... در زمینه سیستم های سوخت رسانی تدوین شده اند که استاندارد 774 در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد. عنوان این استاندارد، "شیلنگ و لوله لاستیکی قابل انعطاف و مجموعه آنها برای سوخت گاز" بوده و از منبع زیر برای تهیه آن استفاده شده است:

 

BS 3212:1991 Flexible rubber tubing, rubber hose and rubber hose assemblies for use in LPG vapor phase and LPG/air installations.

 

   هدف از تهیه این استاندارد بررسی شیلنگ های مذکور در موارد استفاده در فاز محتوی بخارات گاز مایع در اتصال خروجی ریگولاتور سیلندر گاز مایع و تاسیسات محتوی مخلوط گاز مایع و هوا و یا سوخت رسانی گازی گاز شهری در محیط های با حداکثر دمای 60 درجه سانتی گراد می باشد.

   شیلنگی که تحت این استاندارد بررسی می شود نباید در هنکام کار در معرض تاشدگی و یا ساییدگی قرار گرفته و نباید مستقیما با شعله در ارتباط باشد. باید توجه داشت که این استاندارد برای انتقال سوخت گاز در وسایل نقلیه موتوری مناسب نمی باشد.

  بر طبق این استاندارد، شیلنگ ها و لوله های لاستیکی بنابر فشار کاربردی  طبقه بندی شده و هر یک با رنگ مخصوص به خود شناسایی می شوند به طوری که  نوع 1 به شیلنگ های با فشار کاری تا 50 میلی بار(کم فشار) اطلاق میگ ردد و باید سیاه باشد. نوع 2 شیلنگ هایی هستند که فشار کاری آنها از 10 بار بیشتر نمی شود (فشار متوسط) و دارای پوشش قرمز رنگ می باشند و نوع 3 شیلنگ های برای کاربردهای با فشار تا 5/17 بار (فشار زیاد) می باشند و دارای پوششی نارنجی هستند.

نمونه گیری و معیار های پذیرش:

آزمون های این استاندارد باید در دمای °C 23 (مثبت و منفی 2 درجه) انجام شوند.

شیلنگ های نوع 1:

   جداره شیلنگ ها باید بدون درز و عاری از هر عیب و نقص باشند. سطح جداره باید صاف و تمیز و بدون ذرات چسبیده باشد.

نمونه ای که برای آزمون ارسال می گردد باید به طول 3 متر باشد.

در این استاندارد روش آزمون مشخصات ابعادی و نشانه گذاری و عملکرد نمونه از طریق آزمون های مقاومت در برابر فشار، مقاومت در برابر تابیدگی، رفتار اشتعال پذیری، مقاومت در برابر پنتان نرمال، مقاومت به له شدگی، انعطاف پذیری، مقاومت به ازن و مقاومت درز برابر خمش بررسی می شوند.

شیلنگ های نوع 2:

   جداره شیلنگ ها باید بدون درز و عاری از هر عیب و نقص باشند. سطح جداره باید صاف و تمیز و بدون ذرات چسبیده باشد.

نمونه ای که برای آزمون ارسال می گردد باید به طول 5 متر باشد.

برای این نوع شیلنگ مشخصات ابعادی و نشانه گذاری و عملکرد نمونه از طریق آزمون های چسبندگی، مقاومت در برابر کشش و فرسودگی، مقاومت در برابر ترکیدن، مقاومت در برابر تابیدگی، رفتار اشتعال پذیری، مقاومت لایه داخلی در برابر پنتان نرمال، مقاومت به له شدگی، مقاومت به ازن، مقاومت درز در برابر خمش و عبوردهی پروپن بررسی می شوند.

شیلنگ های نوع 3:

   شرایط ظاهری و طول نمونه برای آزمون این نوع از شیلنگ ها به مانند شیلنگ های نوع 2 می باشد و باید نمونه ای به طول 5 متر برای انجام آزمون ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

   برای این نوع شیلنگ نیز مشخصات ابعادی و نشانه گذاری و عملکرد نمونه از طریق آزمون های چسبندگی، مقاومت در برابر کشش و فرسودگی، مقاومت در برابر ترکیدن، مقاومت در برابر تابیدگی، رفتار اشتعال پذیری، مقاومت لایه داخلی در برابر پنتان نرمال، مقاومت به له شدگی، مقاومت به ازن، مقاومت درز در برابر خمش و عبوردهی پروپن بررسی می شوند.

لازم به ذکر است مواد اولیه که برای ساخت هر 3 نوع شیلنگ استفاده می شود باید عاری از بو بوده و در برابر عوامل محیطی مقاوم باشند.

مجموعه کامل شیلنگ و اتصالات نیز بر طبق این استاندارد مورد بررسی قرار می گیرد ومجموعه از نظر استحکام ،کشش، مقاومت در برابر فرسودگی، مقاومت در برابر ترکیدگی و ... بررسی می شود.

نشانه گذاری:

اطلاعاتی از قبیل نام یا علامت تجاری سازنده، علامت و شماره این استاندارد، شماره نوع، اندازه اسمی قطر داخلی، ماه و سال ساخت

و حداکثر فشار کاری مجاز باید به طور واضح در فاصله حداکثر یک متری بر روی شیلنگ مشخص باشد.

 

شرکت مهندسی آریانام علاوه بر اجرای تمامی آزمون های این استاندارد، آمادگی خود را برای آموزش و ارائه خدمات بازرسی و نمونه برداری انواع شیلنگ اعلام می دارد. همچنین ارائه خدمات مشاوره جهت دریافت نشان استاندارد برای انواع شیلنگ توسط کارشناسان مجموعه دانش بنیان آریانام صورت می پذیرد.

 


تاریخ

چهارشنبه 3 دی 1399