آموزش پلیمر مکانیک

آخرین خبرها


اهمیت پارامتر میزان درصد دوده در لوله و اتصالات پلیمری

یکی از آزمون های پرکاربرد جهت تعیین مقاومت کافی لوله و اتصالات پلیمری دربرابر اشعه ماوراء بنفش، آزمون تعیین درصد دوده است. پلیمرها به ویژه پلی آلفین ها مانند پلی اتیلن در اثر قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش خورشید ودرحضوراکسیژن تخریب می شوند.

ادامه خبر...

تاثیر سرعت کِشنده هنگام تولید لوله بر روی بازگشت طولی و خواص ضربه پذیری آن

کشنده¬ها وظیفه کشیدن لوله در خط تولید لوله ها را به عهده دارند. دستگاه کشنده می بایست به صورت منظم و یکنواخت لوله را بدون آنکه فشاری مضاعف بر آن وارد کند (جلوگیری از ایجاد دوپهنی لوله) بکشد و سرعت آن باید با سرعت خروج مواد مذاب از اکسترودر هماهنگ باشد تا ضخامت لوله دچار تغییر نگردد.

ادامه خبر...

اهمیت پارامتر نسبت نرخ جریان (FRR) مذاب و بررسی فرآیندپذیری مواد پلیمری

تعیین پارامترهای فرآیندی برای مهندسان پلیمر در صنایع پایین دست همواره یکی از دغدغه های همیشگی بوده است. ازین رو دسترسی به تجهیزات دقیق از جمله رئومتر طیف سنجی مکانیکی (RMS) به دلیل هزینه های بالا و زمان بر بودن آزمون برای واحدهای تولیدی نوپا و خرد امکانپذیر نمی باشد.

ادامه خبر...

آزمون مقاومت به رشد آهسته ترک(ESCR)

لوله های پلی اتیلن تحت تنش دائم و در محیطی آغشته به شوینده ها و روغن ها، دچار ترک شده در صورت ادامه رشد ترک می توانند باعث نقص در لوله شوند

ادامه خبر...

همکاری با آریانام-استخدام

کار کردن در محیطی دوستانه و پویا لذت بخش است.

در صورت تمایل می توانید فرم همکاری را تکمیل کنید.

فرم همکاری با آریانام

جدید ترین دوره های آموزشی


مشتریان ما


سازمان ملی استاندارد ایران
شبکه راهبردی
گمرک
جهاد کشاورزی
آب و فاضلاب
شرکت ملی گاز
وزارت بهداشت
خاتم انبیا
مخابرات
شهرداری تهران
شهرک صنعتی
دانشکده پلیمر و رنگ دانشگاه امیر کبیر
پژوهشگاه پلیمر
انجمن پلیمر ایران
انجمن لوله و اتصالات پلی اتیلن
انجمن لوله و اتصالات pvc
بازرسی مهندسی ایران
روشاک پایا کنترل
معیار گستر صدر
ازتقا گستر پویا
تجهیزات آب و برق
بهره برداری نفت