آزمون مقاومت به رشد آهسته ترک(ESCR)

آزمون مقاومت به رشد آهسته ترک(ESCR)

لوله های پلی اتیلن تحت تنش دائم و در محیطی آغشته به شوینده ها و روغن ها، دچار ترک شده در صورت ادامه رشد ترک می توانند باعث نقص در لوله شوند. 

در نتیجه این محصولات باید در محیطی فعال و تحت دمای مشخص همراه با ایجاد تنش، رشد ترک و ایجاد ترک را در آن شبیه سازی کرد تا با بررسی های انجام یافته در کاربرد برای لوله و ورق های پلی اتیلن مشکلی ایجاد نشود. 

در این آزمون، بر اساس استاندارد مرتبط نمونه ها خم شده و روی هرکدام از نمونه ها شیار کنترل شده ای ایجاد می شود که این نمونه ها در محیط آغشته به حلال اگی پال با درصد خلوص معلوم قرار داده می شود و پس از گذشت زمان ذکر شده در استاندارد مربوطه آزمون از لحاظ وجود ترک مورد بررسی قرار داده می شود. 

مهم‌ترین و متداول‌ترین روش‌های استاندارد تست مقاومت در برابر شرایط زیست محیطی استانداردهای ملی 7175 و استانداردهای بین المللی ASTM D 1693 قابل انجام می باشد.

عملکرد دستگاه مقاومت به رشد ترک (ESCR) :

در این آزمایش ابتدا نمونه‌ها با استفاده از قالب برش داده شده، سپس نمونه‌ها در دستگاه شیارزن با ابعادی طبق استانداردهای مشخص شده، شیار زده می‌شوند. مرحله بعدی، خم کردن آهسته آزمونه ها با گیره‌های خم کنند و قرارگیری در نگهدارنده آزمونه ها می باشد. نگهدارنده و نمونه‌ها در لوله‌های شیشه‌ای قرار داده شده و با مایع اگی پال با خلوص معلوم شده در استاندارد پر شده و در چنبر حرارتی قرار داده می‌شوند. نمونه‌ها در زمان‌های مشخص برای شناسایی ترک مورد بررسی قرار می‌گیرند. ترک‌ها به طور کلی در سطح شکاف یا عمود بر شکاف ایجاد می‌شوند. در مرحله آخر تعداد نمونه‌های ترک خورده نسبت به کل تعداد نمونه‌های مورد آزمایش در زمان تعیین شده ثبت می‌شوند.

 

شرکت آریانام با برخورداری از دانش فنی و علمی خود بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی دستگاه مقاومت به رشد ترک (ESCR)

را با مناسب ترین قیمت و مشابه دستگاه های خارجی در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.


تاریخ

دوشنبه 13 دی 1400