برنامه جامع راهبردی سازمان بین المللی استانداردسازی(ISO)  برای کشورهای در حال توسعه از سال 2021 تا 2025

برنامه جامع راهبردی سازمان بین المللی استانداردسازی(ISO) برای کشورهای در حال توسعه از سال 2021 تا 2025

حدود 75٪ اعضای ISO از کشورهای در حال توسعه هستند، که بسیاری از آنها با چالش های قابل توجهی در ارتباط با تجارت، تغییر آب و هوا و توسعه پایدار روبرو هستند. استانداردهای ISO می توانند ابزاری قدرتمند برای پرداختن به این موضوعات باشند، با این حال بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای بهره مندی کامل به پشتیبانی ظرفیت سازی نیاز دارند.

برنامه جامع ISO برای کشورهای در حال توسعه چارچوب کلی کمک فنی و آموزشی برای حمایت از اعضای در حال توسعه است. هدف این برنامه، توانمند سازی اعضا برای مشارکت فعال در سیستم ISO و درک کامل مزایای استفاده از استانداردهای ISO، به ویژه مواردی است که به چالش­های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی پرداخته­اند. دستیابی به این اهداف همچنین سهم مهمی در اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد و چشم انداز ISO در مورد "سهولت ، ایمن تر و بهتر کردن زندگی" تا سال 2030 خواهد داشت.

این برنامه از زمان اجرای آن در سال 2005 چندین بار به روز شده است و آخرین نسخه با هدف رفع نیازها و اولویت های فعلی اعضای ISO است. این برنامه همچنین با درک مشکلات تحمیل شده توسط شرایط موجود، از ابزارهایی که از راه دور پشتیبانی می کنند مانند راه حل های یادگیری دیجیتال، مربیگری از راه دور و خدمات مشاوره ای در داخل کشور استفاده می کند.

برنامه اقدام توسط واحد ظرفیت سازی ISO ، که به تازگی یک وب سایت کاملاً جدید راه اندازی کرده است ، شامل پروژه های در دست اجرا و داستان های موفقیت است. این سایت همچنین اطلاعاتی راجع به چگونگی درگیری اعضا و ذینفعان آنها ارائه می دهد.

دبیرکل ISO سرجیو موخیکا گفت در حالی که برنامه اقدام با هدف حمایت از اعضای ISO انجام می شود، ذینفعان واقعی ذینفعانی هستند که در خدمت آن ها هستند. وی گفت: ISO فقط به اندازه اعضای خود قوی است و یک سازمان ملی استاندارد قوی برای ادامه کار سازمان و ارتباطات حیاتی است." این برنامه اقدام جدید از طریق مشاوره فراگیر با اعضا تهیه شده است تا اطمینان حاصل شود که نیازهای فعلی و آینده آنها را برآورده می کند. ما اطمینان داریم که این کار، ظرفیت آنها را برای مشارکت و سود هر کسی که تحت تأثیر استانداردهای ISO قرار دارد افزایش می دهد.

برنامه اقدام برای کشورهای در حال توسعه نیز یکی از عناصر اصلی تعهد ISO برای ایجاد جهانی ایمن تر، آزادتر، سعادتمندتر و پایدارتر برای بهره مندی نسل های آینده است.


تاریخ

پنجشنبه 4 خرداد 1400