آزمون انعطاف پذیری عایق‌های رطوبتی در دمای پایین

آزمون انعطاف پذیری عایق‌های رطوبتی در دمای پایین

یکی از مهمترین آزمون های کنترل کیفیت و تعیین ویژگی های ورق های قیری عایق رطوبتی بام، تعیین انعطاف پذیری این محصولات در دماهای پایین مطابق با استاندارد ملی شماره 20184 است. در تهیه این استاندارد ملی که در سال 1394 تدوین گردیده است، از مرجع بین المللی BS EN 1109:2013 استفاده شده است.

این آزمون در واقع به دنبال تعیین توانایی خم شدن ورق های قیری عایث رطوبتی تحت شرایط دمایی خاص، بدون ترک برداشتن در صورت خم شدن حول یک محور مشخص است.

روش کلی آزمون بدین صورت است که آزمونه های بریده شده با ایعاد مشخص ( 140 در 50 میلیمتر)، تحت زاویه 180 درجه توسط یک وسیله خمش مکانیکی غوطه ور شده درون یک مایع خنک کننده، خم می شوند و سپس از نقطه نظر وجود ترک مورد بازبینی قرار می گیرند.

دستگاه آزمون از دو فک استوانه ای ثابت به قطر 20 میلیمتر و یک فک استوانه ای قابل حرکت به سمت بالا با قطر 30 میلیمتر تشکیل می شود. همانگونه که در شکل مشاهده می شود، نمونه بر روی فک متحرک به صورت افقی قرار داده می شود. کل مجموعه در داخل محفظه مجهز به محلول خنک کننده قرار می گیرد. با شروع آزمون، فک متحرک با سرعت mm/min 360 به سمت بالا و فضای داخل دو فک استوانه ای ثابت حرکت می کند که منجر به خم شدن ورق عایق رطوبتی تا زاویه 180 درجه می شود. در انتها نیز آزمونه از نظر تشکیل ترک روی سطح فوقانی (سطح رو به بیرون) مورد بررسی قرار می گیرد.

مایع خنک کننده آزمون بسته به دمای مورد نیاز می تواند به دو صورت محلول اتیلن گلیکول/ آب یا محلول اتانول/آب باشد. دقت نمایید که مسیر حرکت فک استوانه ای متحرک باید به گونه ای باشد که آزمونه در پایان عملیات و خم شدن کامل، از مایع خنک کننده خارج شود.

این آزمون می بایست بر روی 5 آزمونه از هر نمونه انجام شود و معیار پذیرش نمونه نیز عدم مشاهده هیچگونه ترک در تعداد حداقل 4 عدد از این 5 آزمونه می باشد.

آزمایشگاه همکار آریانام با بهره مندی از قابلیت انجام تمامی آزمون های کنترل کیفیت عایق های رطوبتی سطوح مطابق با استاندارد ملی شماره 3885، آماده پذیرش نمونه ها و همکاری با واحدهای محترم تولیدی عایق های رطوبتی سطوح می باشد.

همچنین واحد طراحی و ساخت شرکت مهندسی آریانام، آمادگی خود را جهت فروش دستگاه تنسایل و سایر تجهیرات مورد نیاز جهت کنترل کیفیت عایق های رطوبتی به واحدهای تولیدی و صنعتی با کیفیت بالا و قیمت مناسب اعلام می دارد.


تاریخ

دوشنبه 11 اسفند 1399