تفاهم نامه همکاری در برگزاری دوره های آموزشی مابین شرکت مهندسی آریانام و انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران

تفاهم نامه همکاری در برگزاری دوره های آموزشی مابین شرکت مهندسی آریانام و انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران

شرکت مهندسی آریانام و انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران به منظور هم افزایی توانمندی ها، بکارگیری از استعدادها و ظرفیت های طرفین و نیز مشارکت فعال محققان و متخصصان دو مجموعه، در جلسه ای مشترک به اهمیت گسترش و پیشبرد آموزش تخصصی در حوزه علم پلیمر بخصوص در شرایط کنونی جامعه که فعالیت های آموزشی تحت تاثیر شدید شیوع ویروس کرونا قرار گرفته اند اشاره نموده و بر لزوم برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای صنعت و دانشگاه تأکید نمودند. 

در این جلسه که در مورخ دوشنبه 15 دی ماه 1399 در محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با حضور جناب آقای دکتر نکومنش (رئیس محترم انجمن)، آقای دکتر غیاث، خانم مهندس فرهنگ زاده و خانم مهندس میرقاسمی از طرف انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران و نیز آقای مهندس خادمی (مدیرعامل محترم شرکت آریانام)، آقای دکتر زنوزی و آقای دکتر پورقاسمی از طرف شرکت مهندسی آریانام برگزار گردید، طرفین پس از بحث و تبادل نظر پیرامون نیازهای آموزشی بخش های صنعت و دانشگاه، تصمیم به همکاری مشترک در خصوص برگزاری دوره های آموزشی در حوزه علم پلیمر گرفته و تفاهم نامه همکاری در این زمینه امضا نمودند.

در این راستا، فهرستی از دوره های آموزشی مورد بررسی قرار گرفته و در مرحله برنامه ریزی جهت اجرا می باشد. این دوره های آموزشی به زودی تدوین شده و توسط شرکت آریانام و انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران اطلاع رسانی خواهند گردید.


تاریخ

یکشنبه 5 بهمن 1399