شیلنگ‌های مورد استفاده در سیستم‌های سوخت رسانی

شیلنگ‌های مورد استفاده در سیستم‌های سوخت رسانی

استاندارد های ملی متعددی از جمله 774، 6596 و و 9124  و ...  برای این دسته از شیلنگ ها تدوین شده اند که استاندارد 6596 در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد.

شيلنگ هاي لاستيكي و ملحقات آن مورد استفاده در تلمبه‌هاي جايگاه سوخت مايع (ISIRI 6596) 

منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته عبارتست از:

 

DIN EN 1360:1997 Rubber hoses and hose assemblies for measured fuel dispensing – Specification

هدف از تدوين اين استاندارد، ارائه ويژگي­هاي سه نوع از شيلنگ هاي لاستيكي و ملحقات آن جهت استفاده در تلمبه‌ها و توزيع كننده هاي سوخت مايع بوده و سوختهاي اكسيژن دار (حداكثر داراي 15% تركيبات اكسيژن دار) را نيز در بر مي گيرد.

لازم به ذکر است گاز مايع (LPG)‌ شامل اين سوختها نمي ‌شود.

سه نوع دسته بندی برای این نوع از شیلنگ ها وجود دارد که عبارتند از:

نوع اول) شيلنگ هاي تقويت شده نخي، مناسب براي پيچيدن دور يك قرقره يا آويزان شدن بر روي خميدگي.

نوع دوم) شيلنگ هاي تقويت شده نخي داراي سيم مارپيچ، مقاوم در برابر پيچ خوردگي و مناسب براي پيچيدن دور يك قرقره يا آويزان شدن بر روي خميدگي.

نوع سوم) شيلنگ هاي تقويت شده سيمي داراي اتساع كم كه براي پيچيدن دور يك قرقره يا آويزان شدن بر روي خميدگي طراحي شده اند.

الزامات عمومی:

هر شيلنگ بايد ويژگي هاي زير را داشته باشد:

يك ديواره نرم مقاوم در برابر سوخت، از الاستومر ترموپلاستيكي يا لاستيك

تقويت کننده مناسب، پوششي از نوع TPE يا لاستيكي بدون چين خوردگي، مقاوم در برابر سوخت و شرايط مختلف آب و هوا

مجموعه شيلنگ بايد قادر به هدايت بار الكتريكي باشد. هنگامي كه اين قابليت توسط سيم هاي فلزي فراهم مي شود، نبايد كمتر از دو سيم (متقاطع) فلزي در شيلنگ بكار برده شود و فلز مورد استفاده بايد در برابر فرسودگي، كارسختي و خوردگي داراي مقاومت زياد باشد.

شيلنگ هايي كه داراي سيمهاي فلزي هستند براي هدايت الكتريكي بايد با حرف “M” مشخص شوند و استفاده از تركيبات هدايت كننده بايد با حرف “W” نشان داده شود.

 

الزامات عمومی فشار:

براي تمام انواع شيلنگ الزامات فشار به قرار زير است:

- حداكثر فشار كاري 16 بار

- تحمل فشار 24 بار

- حداكثر فشار تركيدگي 48 بار

 

ابعاد و رواداري ها:

برای ابعاد و روادارای مربوط به قطرهاي داخلي، ضخامت آستر، ضخامت رویه و طول برش شیلنگ در متن استاندارد توضیحات کامل درج گردیده است.

همچنین در جدول 2 این استاندارد، خواص فیزیکی لازم برای شیلنگ ها به طور کامل بیان شده است.

مقاومت الكتريكي تجهيزات:

مقاومت الكتريكي تجهيزات نبايد از اتصالي به اتصال ديگر بيشتر از 106 اهم باشد.

فركانس آزمون:

فركانس آزمون بايد با برنامه ارائه شده در جدول 3 این استاندارد مطابقت داشته باشد.

آزمونها جهت قبولي توليد هر محموله اعمال مي شود. يك محموله شامل 10000 متر شيلنگ و يا 5000 كيلوگرم از تركيب آستر و يا رويه است.

آزمونهاي معمول، آزمونهايي هستند كه بر تمام طول هر شيلنگ يا مجموعه آن اعمال مي شوند.

علامتگذاري:

شيلنگ بايد در طول فرآيند توليد بطور خوانا و ثابت علامتگذاري گردد. علامتگذاري بايد با حداقل فاصله 2 متر تكرار شده و شامل اطلاعات زير باشد:

الف) نام سازنده يا علامت تجاري مربوطه

ب) نوع

پ) قطر اسمي

ت) حداكثر فشار كاري برحسب بار

ث) وضعيت هدايت الكتريكي يعني M يا W

ج) سال و ماه ساخت

هر اتصالي بايد با اطلاعات زير علامتگذاري شود:

الف) نام سازنده مجموعه شيلنگ يا علامت تجاري مربوطه

ب) سال و ماه ساخت مجموعه

درحالتي كه علامتگذاري ذكر شده در بند فوق در طول شيلنگ كامل نگرديد، اين علامتگذاري بايد روي هر اتصال انجام شود.


تاریخ

چهارشنبه 10 دی 1399