لوله PE آبرسانی و آبیاری جانبی

سرفصل‌های مطالب ارائه شده در این دوره:

-          آشنایی با ویژگی های سامانه های لوله گذاری از جنس پلی اتیلن (PE) برای کاربرد آبیاری مطابق با استاندارد ملی 7607

-          آشنایی با لوله های پلی اتیلنی بکار رفته در سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکشی تحت فشار مطابق با استاندارد 14427-2

-          مقدمه ای کلی پیرامون پلیمرها، پلی اتیلن و لوله ها

-          تشریح کامل استانداردهای مذکور

-          تشریح الزامات کیفی محصول

-          معرفی و توضیح آزمون های معرفی شده در استانداردها

-          آموزش عملی نحوه اجرای آزمون ها

-          تشریح نحوه بررسی تطابق نتایج با الزامات استاندارد

-          پرسش و پاسخ

-          برگزاری آزمون های کتبی و عملی از متقاضی دوره


تاریخ

یکشنبه 13 مرداد 1398