منهول PVC-U و PP

سرفصل‌های مطالب ارائه شده در این دوره:

-          آشنایی با سامانه های لوله گذاری برای شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک -پی وی سی سخت (PVC-U) پلی پروپیلن (PP) پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی مطابق با استاندارد ملی 14148

-          مقدمه ای کلی پیرامون پلیمرها، PVC، PP و لوله ها

-          تشریح کامل استاندارد مذکور

-          تشریح الزامات کیفی محصول

-          معرفی و توضیح آزمون های معرفی شده در استاندارد

-          آموزش عملی نحوه اجرای آزمون ها

-          تشریح نحوه بررسی تطابق نتایج با الزامات استاندارد

-          پرسش و پاسخ

برگزاری آزمون های کتبی و عملی از متقاضی دوره


تاریخ

شنبه 5 مرداد 1398