دوره‌های مشاوره و آموزش مدیریت

جهت دریافت فایل سرفصل‌ها و اطلاعات بیشتر روی لینک مربوط به هر دوره کلیک کنید.

1-      کارگاه توسعه‌ی فردی (طراحی مسیر زندگی)

https://www.arianam.com/files/Brochure-PersonalMastery-Qobady-1399%2011%2004.pdf

2-      باز آفرینی مهارت‌های گفتگو

https://www.arianam.com/files/Brochure-Dialogue-Qobady-1399%2011%2004.pdf

3-      کارگاه تفکر سیستمی

https://www.arianam.com/files/Brochure-SystemThinking-Qobady-1399%2011%2004.pdf


تاریخ

چهارشنبه 8 بهمن 1399