معرفی آزمایشگاه پلیمر آریانام - بخش دوم

معرفی آزمایشگاه پلیمر آریانام - بخش دوم

در ادامه معرفی آزمایشگاه پلیمر آریانام در این بخش به معرفی آزمونهای لاستیک و تست های لاستیکی قابل انجام در این آزمایشگاه می پردازیم

لاستیک ها دسته ای وسیع از پلیمرها می باشند که طی عملیات مشخص پخت و ولکانیزه میگردند تا از حالت شیره ای به موادی دارای استحکام و سخت تبدیل شوند.

بررسی رئولوژی پخت و مونی ویسکوزیته جهت بررسی میزان زنجیره های غیر اشباع و جریان یافتگی پیش از پخت از اقدامات لازم قبل از بکار گیری این مواد در صنایع مختلف به عنوان کالاهای کاربردی می باشند.

در جهت شناسایی و مهندسی معکوس این مواد میتوان از دستگاه FT-IR و جهت بررسی میزان دوده و فیلر موجود در این مواد که هر یک به منظور خاصی به لاستیک ها اضافه میگردند میتوان از دستگاه TGA بهره برد.

هر چند در صورت نبود دستگاههای فوق نیز میتوان با استفاده از روشهای مقدماتی شناسایی لاستیک ها از جمله پیرولیز و بررسی درصد فیلر و دوده در کوره لوله ای نیز به اطلاعاتی از ترکیب این مواد دست یافت.

همچنین با آزمون سوکسله میتوان از میزان روغن و روان کننده های موجود در ساختار این مواد که در حین فرایند تولید و اختلاط به آنها اضافه میشوند دست یافت.

از دیگر موارد مهم در بررسی کاربرد لاستیک ها مقاومت آنها نسبت به سایش می باشد.با استفاده از دستگاه FLOCK(تعیین سایش وزنی و حجمی لاستیکها) میتوان میزان مقاومت این مواد به زیری خاص سمباده مورد استفاده در این دستگاه که در استانداردهای مربوطه مشخص شده است دست یافت.

از موارد دیگر بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی لاستیک ها ، تعیین سختی های شور و IRHD آنها می باشد که میزان مقاومت آنان به فرو رفتگی و مقاومت سطحی آنها مورد ارزیابی قرار میگیرد که به طبع هر چه میزان سختی بالاتر باشد مقاومت سطح لاستیک و سختی سطح بالاتر است.

برجهندگی یا رزلیانس نیز که چقرمگی لاستیک ها و میزان دمپینگ انرژی در این مواد بررسی میکند و معادل آزمون ضربه IZOD و CHARPY

در پلاستیک ها میباشد اطلاعاتی مهم از قدرت کاربری این مواد در شرایط متفاوت را نشان میدهد.

آزمون های کشش و ازدیاد طول لاستیکها و همچنین مقاومت پارگی که توسط دستگاه TENSILE بررسی میشوند نیز اطلاعاتی مهم از ساختار و خواص این مواد مطرح میکنند که کمک شایانی به مصرف کننده جهت بکارگیری این مواد به عمل می آورد.

در دیگر آزمون های شایع در لاستیک ها بررسی مانایی فشار آنها می باشد که به وسیله فیکسچرهای مشخص در شرایط محیطی مشابه شرایط عملکردی آنان(در دما،رطوبت و حلالهای مختلف بازی، اسیدی، قطبی و غیرقطبی و ...) صورت میپذیرد تا از مقاومت آنان نسبت به پیرسازی فشاری و میزان برگشت و حافظه شکلی و مقاومت به فشار جمع شوندگی آگاهی حاصل گردد.

بررسی مقاومت به اوزون و سایر اشعه های تابیده شونده به لاستیک که باعث کاهش عمر و ترک خوردگی این مواد میشوند نیز باید مورد آزمون قرار گیرد.

آزمونهای لاستیک و تست های لاستیکی به موارد مطرح شده در بالا خلاصه نمیشود اما با این آزمون ها میتوان به اطلاعات مهمی جهت بکارگیری این مواد در صنایع مختلف دست یافت.

آزمایشگاه پلیمر آریانام آمادگی دارد تا ضمن بررسی خواص لاستیک ها و انجام آزمونهای کنترل کیفیت این مواد، خدمات مشاوره ای در جهت مهندسی معکوس و مهندسی محصول این مواد و همچنین در ساخت دستگاه های کنترل کیفیت این مواد به شرکت های تولیدی و وارد کننده لاستیک ها خدمت رسانی نماید.

نویسنده: سهیل زنوزی


تاریخ

چهارشنبه 21 مهر 1400