آیا علم نهایتا” جایگزینی برای پلاستیک پیدا می کند؟

آیا علم نهایتا” جایگزینی برای پلاستیک پیدا می کند؟

مرجع پلیمر در بازار ایران: محققان دانشگاه ایالتی اوهایو اخیرا در ژورنال پلیمر، خبر از دستیابی به ماده سختی داده اند که می تواند مانند پلاستیک استفاده شده و در عین حال برای محیط زیست، مضر نباشد.  پلاستیک معمولی زیست تخریب پذیر نیست و در حال حاضر به یک نگرانی عمده زیست محیطی، تبدیل شده است.

تیم تحقیقاتی گفت که آنها با استفاده از یک سیستم تخمیری میکروبی که مشابه پلاستیک معمولی عمل می کند، محصول جدید را با موفقیت ایجاد کرده‌اند.

این تحقیق مبتنی بر ذوب لاستیک در یک ترموپلاستیک گیاهی به نام PHBV همراه با پراکسید ارگانیک و ترتیسیلیکات تریتی متیل پروپان است. محصول نهایی ۷۵٪ سخت تر و ۱۰۰٪ انعطاف پذیرتر از PHBV است.

رهبر تیم تحقیق گفت:” تلاش های قبلی در ارتباط با این ترکیب ناموفق بود زیرا نرمی به معنای از دست دادن استقامت است.” حاصل تلاش های اولیه برای استفاده در بسته بندی مواد غذایی، بسیار شکننده بو نتیجه ناموفق بود، اما این محصول دارای فرم پذیری بهتری است.

استاد علوم و فناوری مواد غذایی، می گوید که این محصول قادر به پوشش خواسته های مورد نیاز در بسته بندی مواد غذایی شامل تولید، حمل و نقل و نگهداری در فروشگاه ها و خانه ها، می شود.

همکنون تمرکز بیشتر محققان بر مواد زیست تخریب پذیر برای تقویت این ترکیب است. آنها می گویند این محصول می تواند برای ساخت مصالح ساختمانی، دستکش یا قطعات اتومبیل و هواپیما، استفاده شود.


تاریخ
4/16/2019 3:37:12 PM
منبع خبر