پلیمرها ممکن است کلیدی برای ساخت دستگاه های الکترونیکی تک مولکولی باشند

پلیمرها ممکن است کلیدی برای ساخت دستگاه های الکترونیکی تک مولکولی باشند

دانشمندان در موسسه فناوری توکیو و دانشگاه تسوکوبا نشان می دهند که پلیمر ها می توانند نقش کلیدی در تولید دستگاه های الکترونیکی تک مولکولی ایفا کنند و به ما اجازه می دهند که مرزهای انقلاب نانوالکترونیک را جابجا کنیم.

امروزه یکی از مهمترین مسایل مرتبط با دستگاه های الکترونیکی، اندازه و ابعاد آنها است و تحقیقات گسترده ای در حوزه الکترونیک در سراسر جهان برای کوچک سازی دستگاه های الکترونیکی و اجزاء آن صورت می گیرد. به عنوان مثال، دستکاری دقیق جریانهای فوق العاده کوچک با استفاده از نانوالکترونیک می تواند علاوه بر بهبود برخی محدودیت های فعلی حوزه الکترونیک، کارکردهای  جدیدی را برای آن فراهم کند.

یک تیم تحقیقاتی تحت رهبری Tomoaki Nishino، دانشیار دانشکده علوم در موسسه فناوری Tokyo Tech در حال بررسی عمق و پیچیدگی این فرایند است؛ به عبارت دیگر، آنها در حال کار بر روی دستگاه های تک مولکولی هستند.

نیشیرو می گوید: “انتظار می رود که مینیاتور سازی نهایتا” توسط الکترونیک مولکولی امکان پذیر شود، جایی که  مولکول به عنوان یک عنصر کارکردی مورد استفاده قرار گیرد.”

با این حال، همانطور که انتظار می رفت، ایجاد اجزای الکترونیکی از یک مولکول یک کار ساده ای نیست. ساخت دستگاه های تولید شده از یک مولکول، سخت می باشد. علاوه بر این، اتصالات الکتریکی آنها عمر کوتاهی دارند که کارکرد آنها را دشوار می سازد. بر اساس نتایج قبلی، تیم تحقیق به این نتیجه رسید که یک زنجیره طولانی از مونومرها (تک مولکول ها) برای تشکیل پلیمرها، می تواند منجر به نتایج بهتری نسبت به مولکول های کوچکتر، شود.


تاریخ
5/30/2019 9:18:13 AM
منبع خبر