تجهیزات کنترل کیفی


پانچ هیدرولیک (Hydrolic Punch)

تولید کننده: شرکت مهندسی آریانام

دامنه کاربرد : به منظور تهیه آزمونه ضربه پاندولی از لوله های P.P و تهیه شیت های مختلف از سایر قطعات لاستیکی و پلاستیکی _ تهیه نمونه مورد استفاده در آزمون کشش

دانلودها

کاتولوگ دستگاه