تجهیزات کنترل کیفی


دستگاه تعیین مقاومت در مقابل چرخه حرارتی در دمای بالا

تولید کننده: شرکت مهندسی آریانام

دستگاه تعیین مقاومت در مقابل چرخه حرارتی در دمای بالا مربوط به لوله‌های پلاستیکی گرمانرم فاضلابیUD, B ,BD

ویژگی‌های دستگاه:

- بکار گیری سامانه کنترلی PLC

-دارای HMI با نمایشگر رنگی 7 اینچ

-ذخیره سازی اطلاعات آزمون بر روی حافظه خارجی (USB)

- قابلیت ثبت تصویر لحظه ای ( Screen Shot ) از صفحه HMI و ذخیره بر روی حافظه خارجی

- بکار گیری سازة با آزادی عمل مناسب جهت استقرار سامانة انجام آزمون.

- دارای دو مخزن آب داغ با دمای 2±93 درجه و آب سرد با دمای 5±15 درجه سلسیوس

- قابلیت انجام آزمون ۱۵۰۰ چرخه حرارتی.

- امکان تشخیص نشتی در سامانه لوله بندی آزمون.

- بکار گیری مکانیزم‌های با درجه آزادی مناسب به جهت اندازه‌گیری دقیق میزان شکم‌دادگی آزمونه بادقت 1/0 میلیمتر.

- استفاده از عایق‌بندی‌های مناسب برای جلوگیری از هدررفت انرژی.

- نصب فیلتر جهت تصفیه آب 

- قابلیت اجرای طرح‌های A و B و C مطابق استاندارد.

- مجهز به سامانه تأمین آب سرد 15 ، بادقت 5 ± درجه سلسیوس

- مجهز به سامانه تأمین آب گرم 93 ، بادقت 2± درجه سلسیوس

- قابلیت نمایش و تنظیم جریان آب  15 و 30 ، بادقت 5/0± لیتر بر دقیقه

- مجهز به حسگرهای دما.

- ابعاد دستگاه: (5/6 متر ارتفاع *5/4 متر عرض *3 متر عمق سازه).

 

مطابق استاندارد:

ISO13275 

INSO14559

INSO11435

 

دستگاه چرخه حرارتی لوله - آریانام

چرخه حرارتی لوله

سامانه‌های لوله‌کشی پلاستیکی گرما نرم

تعیین مقاومت چرخه حرارتی

بررسی عدم نشتی

دانلودها