تجهیزات کنترل کیفی


ضربه پاندولی کششی- چارپی -آیزود

تولید کننده: شرکت مهندسی آریانام

تجهیزات آزمون ضربه پاندولی کششی- چارپی -آیزود 
مدل: PD 15

دامنه کاربرد : 

- تعیین مقاومت کششی – ضربه ای پلاستیک ها از قبیل لوله های ناودانی از جنس PVC 
-لوله های ترمو پلاستیک برای انتقال سیالات –تعییین مقاومیت ضیربه ای 
چارپی از قبیل لوله های از جنس PP

مشخصات دستگاه : 
 مجهز به نشانگر دیجیتال با قابلیت ثبت نیروی ضریب شده توسط آزمونه بر حسب ژول 
 مجهز به پاندول با نیروهای متفاوت جهت آزمون نمونههای مختلف 
 مجهز به فیکسچرهای نگهدارنده نمونه متناسب با آزمونه 
 دارای محفظه حفاظت در برابر پرتاب قطعه

ویژگیها: 
 قابلیت انجام آزمونهای چارپی و کششی و آیزود بر روی یک دستگاه تنها با تعویض پاندولها و فیکسچرهای مربوطه 
 9 و 15 ژول با فشار یک دکمه -7/5 -5 -4/5 -2/7-2- قابلیت تعیین نیروی نشان دهنده شامل : 1 
 مجهز به دو دکمه استارت به منظور ایمنی بالاتر در هنگام رهاسازی پاندول 
 قابلیت انجام آزمون حتی در هنگام قطع برق 
 سهولت در تعویض پاندول و فیکسچرها 
 دارای محفظه ایمن

دانلودها

کاتالوگ دستگاه