تجهیزات کنترل کیفی


تعیین مقاومت دربرابر رشد ترک (ESCR)

تولید کننده: شرکت مهندسی آریانام

دامنه کاربرد : تعیین مقاومت و میزان رشد ترک (لوله¬های PE) در برابر عوامل و تنش های محیطی مشخصات دستگاه : • دارای حمام روغن به منظور تثبیت دمای آزمون • مجهز به کنترلر دیجیتال دما با قابلیت تنظیم دما • پرس دستی تهیه نمونه و تیغه¬های ایجاد شکاف در نمونه • دستگیره خم کن نمونه و انبرهای انتقال به منظور جانمایی در داخل کانال U شکل برنجی مطابق با استانداردهای : ISIRI 7175-8 ASTM D 1693

دانلودها

کاتالوگ دستگاه