تجهیزات کنترل کیفی


دستگاه آزمون دوام (خستگی) تسمه

تولید کننده: شرکت مهندسی آریانام

دامنه کاربرد:

تعيين خستگی تسمه پروانه با استفاده از دو پولی

 

مشخصات دستگاه:

- اعمال نیرو تا 1۰۰ کیلوگرم

- دارای مکانیزم تنظیم فاصله بین دو پولی بدون نیاز به برداشتن وزنه‌های آزمون.

- دارای سامانه‌ی تعیین و ثبت مدت‌زمان آزمون.

- دارای سامانه‌ی نمایش دمای اتاقک آزمون.

- مجهز به بدنه‌ی محافظ به‌منظور جلوگیری از خطرات احتمالی و کاهش صدای عملکرد دستگاه

- دارای شرایط تهویه مناسب.

- مجهز به حسگر غیر تماسی قطع کننده عملکرد دستگاه در هنگام پارگی تسمه

- قابلیت نصب پولی‌های مختلف

- برق مصرفی: تک فاز

- ابعاد دستگاه : 200 x 80 x 80 سانتیمتر ( باتوجه‌به طول تسمه می‌تواند تغییر کند)

 

مطابق با استاندارد:

ISIRI 1987

 

 تست تسمه، Belt Tester،تجهیزات پلیمری، تجهیزات آزمایشگاه پلیمر، آزمایشگاه پلیمر


 

 

دانلودها

کاتالوگ دستگاه