آزمایشگاه

محصول


تسمه نقاله لاستیکی و پلاستیکی با ساختار منسوج

حجم نمونه
1مترمربع با نشانه گذاری+4 ورق 10*10 سانت با ضخامت 2 میل +4عدد قرص مرجع
مدت زمان انجام آزمون
10 روز
شماره استاندارد
استاندارد ملی 6573