لوله های PE کاروگیت/ زهکشی

لوله های PE کاروگیت/ زهکشی

سرفصل‌های مطالب ارائه شده در این دوره:

-          آشنایی با ویژگی های لوله، اتصالات و سامانه های لوله گذاری از جنس پلی اتیلن (PE) مدفون در خاک برای کاربردهای و زهکشی ثقلی مطابق با استانداردهای ملی1-16498 و3-9116

-          مقدمه ای کلی پیرامون پلیمرها، پلی اتیلن و لوله ها

-          تشریح کامل استانداردهای مذکور

-          تشریح الزامات کیفی محصول

-          معرفی و توضیح آزمون های معرفی شده در استانداردها

-          آموزش عملی نحوه اجرای آزمون ها

-          تشریح نحوه بررسی تطابق نتایج با الزامات استاندارد

-          پرسش و پاسخ

برگزاری آزمون های کتبی و عملی از متقاضی دوره 


تاریخ

پنجشنبه 1 مرداد 1398