لوله و اتصالات PP

سرفصل‌های مطالب ارائه شده در این دوره:

-          آشنایی با سامانه های لوله گذاری از جنس پلی پروپیلن (PP) برای تأسیسات آب گرم و سرد مطابق با استانداردهای ملی 1-6314 و2-6314و 3-6314

-          مقدمه ای کلی پیرامون پلیمرها، پلی پروپیلن و لوله ها

-          تشریح کامل استانداردهای مذکور

-          تشریح الزامات کیفی محصول

-          معرفی و توضیح آزمون های معرفی شده در استانداردها

-          آموزش عملی نحوه اجرای آزمون ها

-          تشریح نحوه بررسی تطابق نتایج با الزامات استاندارد

-          پرسش و پاسخ

-          برگزاری آزمون های کتبی و عملی از متقاضی دوره


تاریخ

پنجشنبه 1 مرداد 1398