بطری PET

سرفصل‌های مطالب ارائه شده در این دوره:

-          آشنایی با ویژگی ها و روش های آزمون بطری های پلی اتیلن ترفتالات (PET) برای بسته بندی فرآورده های غذایی مطابق با استاندارد ملی 11610

-          مقدمه ای کلی پیرامون پلیمرها، پلی اتیلن ترفتالات و بطری ها

-          تشریح کامل استاندارد مذکور

-          تشریح الزامات کیفی محصول

-          معرفی و توضیح آزمون های معرفی شده در استاندارد

-          آموزش عملی نحوه اجرای آزمون ها

-          تشریح نحوه بررسی تطابق نتایج با الزامات استاندارد

-          پرسش و پاسخ

-          برگزاری آزمون های کتبی و عملی از متقاضی دوره


تاریخ

چهارشنبه 2 مرداد 1398