دوره آموزشی کاربردی شناسایی و آنالیز قطعات پلیمری


-          بررسی خواص فیزیکی مکانیکی حرارتی (تست شعله، پیرولیز، حلالیت، دانسیته و ...)

-          آزمون های طیف سنجی مادون قرمز (FTIR  ATR)

-          آزمون های گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC)

-          آزمون های گرماوزن سنجی (TGA)

-          آزمون های رئومتری ( Shear Elongation)

 

زمان برگزاری 
10 بهمن 1401 

مدت دوره 
6 ساعت


هزینه‌ی سرمایه‌گذاری شما 
850هزار   تومان 

جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 783 422 66  یا 

(داخلی4، واحد آموزش) 9-66911056  تماس حاصل نمایید.


تاریخ

شنبه 1 بهمن 1401