آشنایی با کنترل کیفیت لوله های پلیمری(PE)

آشنایی با ویژگی های مواد اولیه مصرفی

- ویژگی های لوله ها

- اندازه گیری ابعادی لوله ها

-  اندازه گیری مقدار دوده

- اندازه گیری بازگشت حرارتی

- ارزیابی مقاومت و رفتار ترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی

-  بررسی چگونگی پراکنش دوده

- مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش  و عوامل محیطی

 

زمان برگزاری 
1 اسفند 1401 

مدت دوره 
یک روزه


هزینه‌ی سرمایه‌گذاری شما 
1،200،000   تومان 

جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 783 422 66  یا 

(داخلی4، واحد آموزش) 9-66911056  تماس حاصل نمایید.


تاریخ

شنبه 1 بهمن 1401