دوره آموزشی-کاربردی شناسایی و آنالیز قطعات پلیمری

آن‌چه در این دوره فرا خواهید گرفت: 
- مبانی و مفاهیم اولیه پلیمرها 
- بررسی خواص فیزیکی-مکانیکی و حرارتی پلیمرها 
  (تست شعله، پیرولیز، حلالیت، دانسیته و ...) 
- آزمون‌های طیف‌سنجی مادون قرمز (FTIR  ATR) 
- آزمون‌های گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) 
- آزمون‌های گرماوزن سنجی (TGA) 
- آزمون‌های رئومتری  

زمان برگزاری 
10 بهمن 1401 

مدت دوره 
6 ساعت 

هزینه‌ی سرمایه‌گذاری شما 
850 هزار  تومان 

جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 783 422 66  یا 

(داخلی4، واحد آموزش) 9-66911056  تماس حاصل نمایید.


تاریخ

چهارشنبه 28 دی 1401