دوره‌ها‌ی آموزشی-کاربردی در حوزه‌ی آب‌وآبفا و پلیمر

سر فصل دوره‌‌ها:

 

1. شناسایی و آنالیز قطعات پلیمری

- بررسی خواص فیزیکی مکانیکی حرارتی (تست شعله، پیرولیز، حلالیت، دانسیته و ...)

- آزمون های طیف سنجی مادون قرمز (FTIR , ATR)

- آزمون های گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC)

- آزمون های گرماوزن سنجی (TGA)

- آزمون های رئومتری ( Shear, Elongation)

 

2. شیوه‌های آزمون و الزامات خطوط نصب شده لوله‌های پلی اتیلن  (polyethylene) 

- تشریح ویژگی‌ها و مشخصات عمومی لوله‌های   PE

- روش‌های کنترل کیفیت و تشریح آزمون‌ها

- طریقه‌ی صحیح انبارش و نگهداری

- الزامات کیفی و آزمون‌های غیر مخرب خطوط  لوله‌ی نصب شده

(شامل آزمون فشار هیدروستاتیک بعد از نصب در محل بکارگیری)

- شیوه‌های کنترل کیفیت و بررسی فرآیند جوش لوله‌ها

 

3. محاسبات عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون‌های لوله‌های پلیمری

- تشریح مفاهیم اندازه شناسی در مورد ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری

- تشریح الزامات ایزو ۱۷۰۲۵ ویرایش سال ۲۰۱۷ در مورد عدم قطعیت اندازه گیری

- شیوه‌های شناسایی مولفه‌ها و منابع عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون‌های لوله‌های پلیمری

- مثال‌های کاربردی و محاسبات بر اساس راهنمایی GUM در مورد اندازه‌گیری‌های صنعت لوله‌های پلیمری

 

4. ساختار و شیوه‌ی نگارش استانداردهای ملی بر اساس "INSO 5"

- هدف و دامنه کاربرد استاندارد

- اصول کلی

- مقررات مربوط به ساختار سازمان ملی استاندارد

- مقررات مربوط به شیوه نگارش استاندارد ملی ایران

- روش‌ های مختلف پذیرش استانداردهای بین المللی/ منطقه ای به عنوان استاندارد ملی ایران

- الگوی الکترونیکی نگارش استانداردهای ملی ایران

 

5. عوامل موثر و تأثیرگذار بر عدم انطباق لوله‌های PE با الزامات استاندارد

- بررسی عوامل موثر بر عدم انطباق وضعیت ظاهری لوله های پلی اتیلنی

- عوامل موثر بر عدم انطباق آزمون درصد دوده و پراکنش دوده (شامل: ارزیابی کیفیت و پایه مستربچ، فرآیند اختلاط و...)

- عوامل موثر بر عدم انطباق آزمون بازگشت حرارتی

- عوامل موثر بر عدم انطباق آزمون فشارهیدرواستاتیک

 

ساعت برگزاری دوره‌ها از 14 تا 18

دوره‌های آقای سلیمانی 8صبح تا 13

هزینه‌ی ‌هر دوره: 400 هزار تومان

جهت ثبت‎نام یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس بگیرید.

66422783 - 021

021-66911056-9   (داخلی 4)

دوره‌ها بصورت تئوری و حضوری برگزار می‌شوند.

 


تاریخ

دوشنبه 2 آبان 1401