دستگاه فشار داخلی هیدرو استاتیک و ترکیدگی و ضربانی ( بکار گیری آکومولاتور)

دستگاه فشار داخلی هیدرو استاتیک و ترکیدگی و ضربانی ( بکار گیری آکومولاتور)

دستگاه فشار داخلی هیدرو استاتیک و ترکیدگی و ضربانی ( بکار گیری آکومولاتور)

وظیفه اصلی این دستگاه تأمین فشار داخلی با استفاده از سیال (مایع) می‌باشد که در شرکت های مختلف از منابع تولید فشار مختلف نظیر پمپ های جابجایی مثبت و یا سیلندر پیستون و غیره استفاده می‌شود.

در آزمون‌های استاندارد مختلف که توسط این دستگاه انجام می پذیرد گاهی نیاز است فشار داخلی نمونه ساعت‌ها و حتی تا روزها حفظ گردد. وجود نشتی و همچنین انبساط لوله (پلیمری) تحت آزمون و عوامل دیگر موجب افت فشار در سیستم می‌گردد که برای جبران فشار راهکارهای متعددی وجود دارد که ضمن حفظ فشار در زمان های طولانی از کارکرد زیاد پمپ جلوگیری می کنند. یکی از راهکار های استفاده از آکومولاتور (Accumulator) می باشد که با ذخیره فشار در زمان لازم افت فشار سیستم را جبران می‌کند.

کاربردهای آکومولاتور شامل: نگه‌داشتن فشار، ذخیره انرژی و ارائه انرژی ذخیره شده در زمان لازم، کاهش فشارهای بیشینه لحظه‌ای، جاذب شوک و ارتعاش‌های سیستم فشار و غیره می باشد.

نکته قابل توجه در طراحی مدارات فشار که آکومولاتور در آن‌ها بکار گرفته می‌شود توجه به مشخصات مناسب آکومولاتور است زیرا انتخاب نادرست باعث عملکرد ناصحیح سیستم خواهد شد.
پارامتر های مهم در انتخاب آکومولاتور: نوع، میزان ظرفیت، فشارهای کاری و نرخ جریان سیال به داخل و خارج آکومولاتور می‌باشد که هر یک به تنهایی می‌توان سیستم را تحت تأثیر قرار دهد.

به عنوان نمونه در نمودار زیر به بررسی رفتار آکومولاتور می‌پردازیم:

در زمان صفر هنوز تازمان رسیدن فشار سیستم به فشار اولیه آکومولاتور بسته می‌ماند و به‌محض اینکه فشار سیستم از فشار اولیه آکومولاتور بیشتر می شود آکومولاتور باز شده و سیال با یک نرخ ثابت فشار و دبی وارد می شود. بعد از گذشت چند صدم ثانیه ، هم‌زمان با افزایش آنی نرخ جریان ورود سیال، فشار افت می‌کند که این به علت غلبه فشار سیستم به لختی دیافراگم و فشار داخلی و جریان سیال به داخل آکومولاتور می‌باشد. در ادامه نرخ جریان ورودی سیال ثابت شده و فشار داخل آکومولاتور افزایشی می گردد تا فشار آکومولاتور با فشار سیستم متعادل گردد(در نمودار زیر آکومولاتور به فشار سیستم نرسیده است). و همانطور که مشاهده می‌فرمایید در تخلیه آکومولاتور نیز فرآیند مشابه ای صورت گرفته است.

 

 

متن از: مهندس همتی

 


تاریخ

پنجشنبه 18 آبان 1400