دستگاه MFI، معرفی و کارکرد

دستگاه MFI، معرفی و کارکرد

   شاخص جریان مذاب (MFI) اندازه گیری سهولت جریان مذاب یک پلیمر گرمانرم است. واحدشاخص جریان مذاب به صورت جرم پلیمر مذاب عبور کرده از یک سوراخ (دای) بر حسب گرم با قطر، طول و فشار معین در ده دقیقه در دمای مشخص تعریف شده است.

   در دستگاه MFI یکی از مسائل پر اهمیت ، کنترل توزیع دما در طول سیلندرمی باشد. به‌طوری که در استاندارد ملی 6980 و استاندارد ملی ISO 1133-1 مطرح شده، توزیع دما در داخل سیلندر به نحوی باید باشد که اختلاف بین دمای سیلندر در محل منتهی به دای (Die) و دمای سیلندر در ارتفاع 10 mm دارای رواداری مطلق دمایی ±1 باشد. از این رو طراحی این نوع دستگاه‌ها از دیدگاه انتقال حرارت و رسیدن به این رواداری می تواند چالشی برای طراحان باشد.

   برخی از پارامترهای مؤثر در طراحی می‌توان به توان المنت، تعداد و موقعیت المنت‌ها، شکل هندسی سیلندر،انتخاب صحیح جنس مواد مورد استفاده( از نظر خصوصیات حرارتی)، استفاده یا عدم استفاده از مواد رسانای جانبی و عایق‌بندی‌های لازم، محل حس‌گرهایی اندازه گیری و ملاحظات سطح تماس قطعات اشاره کرد.

   اگر بخواهیم تأثیر یکی از ویژگی‌های حرارتی مواد انتخابی در طراحی را بررسی کنیم، می‌توان به تأثیر گرمای ویژه آن ماده اشاره کرد که به زبان ساده به میزان گرمای(انرژی) مورد نیاز جهت افزایش دمای یک درجه‌ای یک گرم ماده گفته می‌شود. که در شکل زیر این تأثیر در مواد مختلف به نمایش گذاشته شده است.

   یکی از ابزارهای قدرتمند که سال‌هاست به کمک مهندسان طراح آمده، ولی در خیلی از شرکت‌های داخلی هنوز به‌درستی بکار گرفته نمی‌شود، می‌توان به نرم افزارهای المان محدود اشاره کرد. که در صورت استفاده صحیح این نرم افزارها می‌توان به درصد بالایی از مسائل از این دست فائق آمد.

   نکته مهمی که در مقدمه‌ی استفاده از این نرم افزارهای وجود دارد، درک صحیحی از فیزیک مسئله و تعریف صحیح آن در نرم افزا می‌باشد، تا بتوان نتایج صحیح را در طراحی و ساخت بکار برد.

   یکی از نرم افزارهای نام آشنا تحلیل المان محدود نرم افزار ABAQUS می‌باشد که در تحلیل‌های انتقال حرارت می‌تواند بسیارراه گشا باشد.

   مجموعه دانش بنیان آریانام مفتخر است به عنوان سازنده این دستگاه و ارائه آن به سازمانهای دولتی و بخش خصوصی طی سالیان گذشته و همچنین انجام خدمات آزمون MFI در آزمایشگاه خود کمک شایانی به صنعت این مرز و بوم داشته باشد و وظیفه خود را بدرستی اجرا نماید.در ادامه نمایی شماتیک از سیلندر و تحلیل صورت گرفته در شرکت صنعتی آریانام را مشاهده می‌فرمایید.


تاریخ

شنبه 13 شهریور 1400