نقطه نرم شوندگی ویکات

نقطه نرم شوندگی ویکات

 

یکی از فاکتورهای مهم در خواص پلیمرها نقطه نرم شدگی است و به محدودۀ دمایی که در بالاتر از آن پلیمر نرم می‌شود، اطلاق می‌گردد. نقطه نرمی پلیمرها با دو فاکتور دمای نرم شدگی ویکت (Vicat softening point) و دمای تغییر شکل گرمایی (Heat distortion temperature) گزارش می‌شود. برای نشان دادن این خاصیت حرارتی در PVC، عمدتاً از تست دمای نرم شدگی Vicat استفاده می‌کنیم.

 

وایکات یا ویکات دمایی را نشان می دهد که نمونه فرم پایدار خود را از دست می دهد و نرم می شود و معیاری از مقاومت دمایی محصول یا مواد مورد استفاده می باشد. به همین علت در انتخاب مواد اولیه، روش ساخت و دماهای فرایند و نیز در طراحی محصول دمای وایکات نقش مهمی ایفا می کند.

آزمون دمای نرم شوندگی  Vicat به کاربر امکان تعیین محدوده دمایی که خواص سطحی محصول ثابت باقی می ماند را می دهد. آزمون وایکات دمایی است که سوزن دایره ای با سطح مقطع ۱ میلی متر مربع تحت یک بار استاندارد در آزمونه در حال گرم شدن (با نرخ گرمادهی مشخص) دقیقا به میزان یک میلی متر فرو رود. نتیجه آزمون نقطه نرم شوندگی ویکات یا سختی ویکات، تعیین نقطه نرم شدگی برای موادی مانند مواد پلیمری و پلاستیک است که نقطه ذوب مشخصی ندارند. (بدین معنا که حد فاصل بین حالت جامد و مایع این مواد نقطه دمایی مشخصی نیست).

  • استاندارد ها و روش های اندازه گیری نقطه نرمی ویکات:

ASTM D 1525 (VICAT) : روش تست استاندارد برای تعیین دمای نرم شوندگی پلاستیک ها

:ISO 306 (VICAT) روش تست برای تعیین دمای نرم شوندگی ترموپلاستیک‌ها که در دمای تعیین شده تحت بار 1 و 5 کیلوگرم شروع به نرم شدن می‌کنند.

:ISIRI 6982 استاندارد تعیین دمای نرمی وایکات برای پلاستیک‌ها- گرمانرم

ISIRI 2414 : پلاستیک ها ـ لوله و اتصالات گرمانرم تعیین دمای نرمی ویکات ـ روش آزمون

  • چهار روش تعیین دمای نرمی وايکات:
  1. روش A50 با اعمال نیروی ۱۰ نیوتن و نرخ گرما دهی ۵۰ درجه سلسيوس بر ساعت
  2. روش B50 با اعمال نیروی ۵۰ نیوتن و نرخ گرما دهی ۵۰ درجه سلسيوس بر ساعت 
  3. روش A120 با اعمال نیروی ۱۰ نیوتن و نرخ گرما دهی ۱۲۰ درجه سلسیوس بر ساعت 
  4. روش B120 با اعمال نیروی ۵۰ نیوتن و نرخ گرما دهی ۱۲۰ درجه سلسیوس بر ساعت

 

  • آماده سازی نمونه

ضخامت نمونه ها باید بینmm 5/6 mm-0/3و دارای سطح حداقل10 میلیمتر مربع یا قطر 10 میلی متر باشد.

اگر ضخامت نمونه ای که می خواهید روی آن تست ویکات را انجام دهید، کم تر از 3 میلیمتر بود باید دو لایه آن را روی هم قرار دهید. و اگر ضخامت بیش از 6/5 میلیمتر بود باید آن را با ماشین کاری کاهش دهید.

شرکت مهندسی آریانام با بیش از دو دهه سابقه تولید دستگاه های کنترل کیفیت پلیمرها، دستگاه تعیین نقطه نرمی ویکات را با کیفیتی بسیار مناسب تولید نموده و در اختیار مشتریان قرار می دهد. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید دستگاه تعیین نقطه نرم شوندگی Vicat تماس حاصل فرمایید.


تاریخ

چهارشنبه 16 تیر 1400