استقامت دی الکتریک و مقاومت عایقی

استقامت دی الکتریک و مقاومت عایقی

سامانه های مجرایی برای حفاظت و مدیریت کابل به طور کلی به سه دسته لوله های محافظ صلب، خم پذیر و انعطاف پذیر تقسیم می شوند که الزامات مربوط به این لوله ها به ترتیب در بخش های 21، 22 و 23 از استاندارد ملی شماره 11215 ارائه شده اند. یکی از آزمون های مشترک در این استاندارد برای هر سه نوع مختلف از لوله های حفاظت و مدیریت کابل، آزمون تعیین استقامت دی الکتریک و مقاومت عایقی است که در این مقاله به بررسی آن می پردازیم.

در این آزمون، لوله محافظی به طول 1m ± 10mm درون محلول آب نمک با دمای 23 ± 2°C فرو برده می شود، به طوری که 100 میلیمتر از طول نمونه از سطح مایع بالاتر باشد. (مطابق شکل زیر)

نمونه هاي لوله محافظ صلب بايد مطابق شکل فوق به طوری كه يك سر آن با مواد عايقي مناسـب بـا عـايق بنـدي الكتريكي بالا، مانند الاستومر سيليكوني، توسط توليدكننده درزیندی شود.

نمونه هاي لوله محافظ خم پذير و انعطاف پذير به شكل U خم شده و سپس درون محلول آب نمك فرو بـرده شوند. (مطابق شکل زیر)

محلول آب نمك با حل كردن كامل 1 گرم بر لیتر سديم كلريد به دست مي آيد. این محلول آب نمك از سر سمت درزگیری نشده در لوله محافظ ريخته مي شود. دو الکترود یکی داخل لوله محافظ و دیگری درون ظرف قرار می گیرند.

آزمون استقامت دی الکتریک:

پس از گذشت 24 ساعت ولتاژ سینوسی با فركانس بين 45 و 65 هرتز به دو الكترود اعمال شود. سپس اين ولتاژ به تدريج از 1000 تا 2000 ولت افـزايش پيـدا می كنـد. نمونه به مدت 60 ثانیه در ولتاژ 2000 ولت باقی می ماند.

ترانسفورماتور ولتاژ بالايي كه در آزمون استفاده مي شود بايـد طـوري طراحـي شـده باشـد جريـان خروجي حداقل 200 میلی آمپر باشد. وقتي جريان خروجي كمتر از 100 میلی آمپر باشد، رله اضافه جريان نبايـد قطـع كند. بايد دقت شود كه مقدار موثر ولتاژ آزمون اعمالي، با رواداري 3 درصد اندازه گيري شود. نمونه ها در صورتی داراي استقامت عايقي الكتريكي كافي می باشند كه وسـيله قطـع 100 میلی آمپر تعبيه شده در مدار، در مدت آزمون قطع نكند.

 

آزمون مقاومت عایقی:

بلافاصله پس از آزمون استقامت دی الکتریک، همان نمونه ها باید تحت آزمون مقاومت عایقی الکتریکی قرار گیرند. ولتاژ DC با مقدار 500 ولت باید به دو سر الکترودها اعمال شود. پس از اعمال ولتاژ به مدت 60 ثانیه مقاومت عـايقي بـين الكترودهـا بايـد محاسـبه شـود. لوله هاي محافظ در صورتی داراي مقاومت عـايقي الكتريكـي كـافي در نظـر گرفتـه می شـوند كـه  مقاومـت اندازه گيري شده بيشتر از 100 مگا اهم داشته باشند. 

آزمایشگاه آریانام با ارایه خدمات آزمون های استقامت دی الکتریک و مقاومت عایقی مطابق استاندارد های ملی 11215 و بین المللی IEC 61386 با بروزترین دستگاه ها آماده ارایه خدمات به مشتریان عزیز می باشد.

همچنین شرکت آریانام با برخورداری از دانش فنی و علمی خود بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی دستگاه استقامت دی الکتریک و مقاومت عایقی را با مناسب ترین قیمت و کیفیتی مشابه دستگاه های خارجی در اختیار مشتریان قرار می دهد.


تاریخ

یکشنبه 12 اردیبهشت 1400