سرفصل دوره‌ی مجازی و آنلاین آنالیز و شناسایی پلیمرها

-         چگونگی شناسایی پلیمرها با استفاده از رنگ و بوی حاصل از تماس با شعله

-         نحوه شناسایی پلیمرها به کمک رفتار حلالیت در انواع حلال های قطبی و غیر قطبی

-         شناسایی پلیمرها به کمک رفتار حرارتی آنها در آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC)

-         کاربرد و ماهیت آزمون طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) در شناسایی پلیمرها

-         نقش آنالیز گرما­وزن سنجی (TGA) در پی بردن به ترکیب درصد قطعات پلیمری

-         شناسایی پلیمرها با استفاده از آزمون رزونانس مغناطیسی هسته (NMR)

-         شناسایی به کمک آزمون های فیزیکی و مکانیکی

 

جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر  

با شماره‌های 66422783 و 9- 66911056 (داخلی 4، واحد آموزش)  تماس حاصل فرمایید. 


تاریخ

چهارشنبه 3 دی 1399