بررسی الزامات سیستم مدیریت در آزمایشگاه ها براساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017

تشریح استقرار سیستم و چگونگی برآورده ساختن الزامات فنی براساس استاندارد ISO 17025

            تشریح الزامات جدید و تفاوت ها با ویرایش سال 2005

                        بررسی مستندات الزامی در ویرایش سال 2017

                                    تشریح شیوه های رسیدگی به ریسک ها در آزمایشگاه ها

مخاطبین دوره: مدیران فنی، مدیران کیفی و کارشناسان آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون

مدت زمان دوره: 8 ساعت

زمان: یکشنبه 27 بهمن 1398

هزینه دوره: 490 هزار تومان (10% تخفیف در صورت ثبت نام گروهی بیش از 3 نفر)

مکان: تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پلاک 84، ساختمان آریانام

جهت ثبت نام یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره 66422783 و یا 9-66911056 (داخلی 4؛ واحد آموزش) تماس حاصل فرمایید.

 


تاریخ

پنجشنبه 8 بهمن 1398