دوره‌ی جدید آزمایشگر آزمایشگاه پلیمر

مباحثی که در این دوره ارائه خواهد شد:

1- تعیین دانسیته و سختی قطعات پلیمری

2- آزمون‌های HDT و VICAT قطعات پلیمری

3- تعیین خواص کششی و فشاری قطعات پلیمری

4- کنترل و بازرسی ظاهری ویژگی های فیزیکی قطعات

5- تعیین استحکام ضربه‌ای چارپی و آیزود قطعات پلیمری

6- تعیین مانایی فشار و مقاومت سایشی قطعات لاستیکی

7- اندازه‌گیری شاخص جریان مذاب و فرایندپذیری پلیمرها 

8- اندازه‌گیری درصد ژل و درصد دوده‌ی مواد و کامپاندهای پلیمری

9- تعیین خواص حرارتی قطعات پلیمری به کمک آزمون‌های DSC و OIT

10- تعیین ماهیت مواد پلیمری با استفاده از روش‌های شیمیایی و دستگاهی

 

 

شروع دوره: نیمه‌ی دوم آبان‌ماه

جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 783 422 66  یا

(داخلی7، واحد آموزش) 8-66911056  تماس حاصل نمایید.

 


تاریخ

پنجشنبه 30 مهر 1398