پروفیل PVC-U

سرفصل‌های مطالب ارائه شده در این دوره:

-          آشنایی با طبقه بندی، الزامات و روش های آزمون پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U) برای تولید درها و پنجره ها مطابق با استاندارد ملی 12291

-          مقدمه ای کلی پیرامون پلیمرها، PVC و پروفیل ها

-          تشریح کامل استاندارد مذکور

-          تشریح الزامات کیفی محصول

-          معرفی و توضیح آزمون های معرفی شده در استاندارد

-          آموزش عملی نحوه اجرای آزمون ها

-          تشریح نحوه بررسی تطابق نتایج با الزامات استاندارد

-          پرسش و پاسخ

-          برگزاری آزمون های کتبی و عملی از متقاضی دوره


تاریخ

یکشنبه 13 مرداد 1398