بلوک ها و صفحات پلی استایرن

سرفصل‌های مطالب ارائه شده در این دوره:

-          آشنایی با ویژگی های بلوک ها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده مطابق با استاندارد ملی 11108

-          مقدمه ای کلی پیرامون پلیمرها، پلی استایرن و بلوک ها

-          تشریح کامل استاندارد 

-          تشریح الزامات کیفی محصول

-          معرفی و توضیح آزمون های معرفی شده در استاندارد

-          آموزش عملی نحوه اجرای آزمون ها

-          تشریح نحوه بررسی تطابق نتایج با الزامات استاندارد

-          پرسش و پاسخ

-          برگزاری آزمون های کتبی و عملی از متقاضی دوره


تاریخ

سه شنبه 10 مرداد 1398