سفره های یکبار مصرف تک لایه و دولایه

سرفصل‌های مطالب ارائه شده در این دوره:

-          آشنایی با ویژگی ها و روش های آزمون سفره یکبار مصرف دولایه از جنس کاغذ و پلی اتیلن مطابق با استاندارد ملی 16461

-          آشنایی با ویژگی ها و روش های آزمون سفره های یکبار مصرف پلی اتیلن مطابق با استاندارد ملی 22033

-          مقدمه ای کلی پیرامون پلیمرها، پلی اتیلن و سفره ها

-          تشریح کامل استانداردهای مذکور

-          تشریح الزامات کیفی محصول

-          معرفی و توضیح آزمون های معرفی شده در استانداردها

-          آموزش عملی نحوه اجرای آزمون ها

-          تشریح نحوه بررسی تطابق نتایج با الزامات استاندارد

-          پرسش و پاسخ

-          برگزاری آزمون های کتبی و عملی از متقاضی دوره


تاریخ

چهارشنبه 9 مرداد 1398