ظروف بسته بندی PP و PS

سرفصل‌های مطالب ارائه شده در این دوره:

-          آشنایی با ویژگی های ظروف پلی استایرن تولید شده به روش شکل دهی گرمایی جهت بسته بندی مواد غذایی مطابق با استاندارد ملی 11547

-          آشنایی با ویژگی های ظروف پلی پروپیلن تولید شده به روش شکل دهی گرمایی جهت بسته بندی مواد غذایی مطابق با استاندارد ملی 11604

-          مقدمه ای کلی پیرامون پلیمرها، پلی استایرن و پلی پروپیلن

-          تشریح کامل استانداردهای مذکور

-          تشریح الزامات کیفی محصول

-          معرفی و توضیح آزمون های معرفی شده در استانداردها

-          آموزش عملی نحوه اجرای آزمون ها

-          تشریح نحوه بررسی تطابق نتایج با الزامات استاندارد

-          پرسش و پاسخ

-          برگزاری آزمون های کتبی و عملی از متقاضی دوره


تاریخ

چهارشنبه 9 مرداد 1398