لوله محافظ برقی صُلب

سرفصل‌های مطالب ارائه شده در این دوره:

-          آشنایی با الزامات ویژه سیستم های مجرایی برای مدیریت کابل- سیستم های لوله محافظ خم پذیر مطابق با استاندارد ملی 11215-21

-          مقدمه ای کلی پیرامون پلیمرها و مجرا ها

-          تشریح کامل استاندارد مذکور

-          تشریح الزامات کیفی محصول

-          معرفی و توضیح آزمون های معرفی شده در استاندارد

-          آموزش عملی نحوه اجرای آزمون ها

-          تشریح نحوه بررسی تطابق نتایج با الزامات استاندارد

-          پرسش و پاسخ

برگزاری آزمون های کتبی و عملی از متقاضی دوره

 


تاریخ

شنبه 5 مرداد 1398