پلیمرها، ماده اصلی مورد استفاده در ساخت گوشی های هوشمند آینده

پلیمرها، ماده اصلی مورد استفاده در ساخت گوشی های هوشمند آینده

مرجع پلیمر در بازار ایران: با افزایش توان کارکردی گوشی های هوشمند مشکل تولید گرما نیز فزونی می یابد. احیرا” توسط محققین MIT  یک ایده نوآورنه با قابلیت حل مسائل مربوط به تولید گرما در گوشی ها، مطرح شده است.  در این ایده، استفاده از پلیمرهای سفارشی جاگزین شیشه، فلز یا پلاستیک خواهد شد.

این پلیمر می تواند مشکلات گرمایشی موجود در گوشی های هوشمند امروزی را با ایجاد مکانیزم هدایت به جای احتباس، حل کند. با استفاده از این مکانیزم، تلفن های هوشمند آینده می تواند بدون نگرانی در مورد گرم شدن بیش از اندازه، استفاده می شود.

این گروه تحقیقاتی به پیشرفت های بیشتری برای ساخت ساده تر این پلیمر سفارشی به صورت انبوه دست یافته است و جذابیت استفاده از آن در گوشی های هوشمند بواسطه هزینه کمتر در مقایسه با اجزای شیشه ای و فلزی،  جذاب تر می کند. همچنین امکان تولید نازک تر و در عین حال کارامدتر اجزاء را نیز فراهم می کند.

نمی دانیم چه زمانی این تکنولوژی توسط سازندگان گوشی های هوشمند بکار گرفته میشود، اما می تواند چشم انداز نحوه طراحی گوشی ها در آینده را دچار تغییر شگرفی کند.


تاریخ
5/9/2019 9:48:42 AM
منبع خبر