روش آزمون فشار هیدرواستاتیک لوله و اتصالات پلی اتیلن

روش آزمون فشار هیدرواستاتیک لوله و اتصالات پلی اتیلن

مراجع: استانداردهای ملی 4 و 3 و 2 و1- 12181  و ISO 1167-1,2,3,4

آزمون فشار هیدرواستاتیکی جهت بررسی کیفیت لوله و استاندارد بودن محصول و مواد اولیه مورد استفاده در تهیه لوله و اتصالات به کار می رود. با افزایش دما در این آزمون می توان دو هدف را دنبال کرد: یکی ارزیابی مقاومت لوله در دراز مدت (مطابق با اصل انطباق دما – زمان، جهت بررسی خواص ماده در بلند مدت، می توان دما را افزایش داده و در کوتاه مدت خواص را اندازه گرفت، عکس این مطلب نیز صادق است) و دیگری ارزیابی مقاومت لوله در برابر فشار داخلی در دماهای بالا.

آزمون بلند مدت هیدرواستاتیک:

در این آزمون نمونه‌های لوله پلی اتیلن در حوضچه آب در دمای 20 درجه سانتی گراد به مدت 100 ساعت و یا 80 درجه سانتی گراد به مدت 165 و 1000 ساعت تحت فشار داخلی ثابتی قرار داده می‌شوند که با توجه به سایز لوله و نوع ماده اولیه آن تعیین می‌گردد. پس از طی زمان تعیین شده نمونه لوله‌ها نبایستی دچار ترکیدگی، بادکردگی، نشتی و یا هرگونه نقیصه گردند .

آماده سازی آزمونه ها:

لوله پلی اتیلن:

طول آزاد آزمونه (L0) باید سه برابر قطر خارجی (dn) با احتساب حداقل 250 میلی متر باشد. اگر برای لوله­های پلی اتیلن با dn بزرگتر از 315 میلی متر نتوان به حداقل طول آزاد مشخص شده دست یافت، طول آزاد کوتاه تر به اندازه حداقل دو برابر dn را می توان انتخاب کرد.

اتصالات پلی اتیلن:

1.      جوش لب به لب: بين درپوش هاي انتهايي بايد حداقل 3dn و در هر صورت L0 ≥250mm (براي لوله هاي dn> 315mm،  طول آزاد بین درپوش حداقل برابر با 2dn).

2.      سایر اتصالات جوشی سایز dn≤250mm: طول آزاد بين اجزاء يا بين جزء و درپوش انتهايي بايد حداقل 2dn و در هر صورت بزرگتر از 150ميلي متر

3.      سایر اتصالات جوشی سایز dn>250mm: طول آزاد  بين اجزاء يا بين جزء و درپوش انتهايي حداقل 1.5dn

بازه های زمانی تثبیت شرایط دمایی:

نمونه لوله و یا اتصال را مطابق جدول زیر در آب قرار دهید تا با آب مخزن ( 20 یا 80 درجه سانتی گراد ) هم دما گردد.

بازه های زمانی تثبیت شرایط دمایی

 

محاسبه فشار آزمون:

فشار آزمون را می توان به کمک روابط زیر محاسبه نمود:

پيدايش هرگونه نقص در نمونه ها (ترکيدگي، نشتي و ترک هاي مويي) به معناي مردود بودن محصول مي‌باشد.

 

شرکت آریانام با دو دهه تجربه در ساخت و طراحی تجهیزات آزمون های محصولات پلیمری، پیشرفته ترین دستگاه های آزمون فشار هیدرواستاتیک را با قیمت مناسب طراحی نموده و در اختیار مشتریان قرار می دهد. همچنین این آزمون در آزمایشگاه آریانام با دقت بالا انجام می گردد. 


تاریخ

دوشنبه 25 مرداد 1400