کنترل کیفیت شیلنگ های لباسشویی و ظرفشویی

کنترل کیفیت شیلنگ های لباسشویی و ظرفشویی

در این متن به بررسی آزمون های فشار هیدرو استاتیک، ترکیدگی، خمش و انعطاف پذیری، مقاومت به تاب خوردگی، مقاومت به فشار هیدرواستاتیک بعد از پیرشدگی و مقاومت به آزمون ضربانی فشار هیدرولیک در شیلنگ های مورد استفاده در سیستم های لباسشویی و ظرفشویی مطابق با استانداردهای ISO 6804 و 22733 INSO پرداخته می شود.

منبع و ماخذی که برای تهیه این مطلب مورد استفاده قرار گرفته عبارتست از:

ISO 6804: 2016, Rubber and plastics inlet hoses and hose assemblies for washing-machines and dishwashers- Specification

 

هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين ويژگي هاي سه نوع شيلنگ لاستيكي و پلاستيكي و ملحقات آنها براي ورودي ماشينهاي لباسشويي و ظرفشويي است كه به منبع آب خانگي با فشار كمتر از 1 مگاپاسكال ( 10 بار) متصل مي شوند.

اين استانداردها براي سه نوع شيلنگ زير كاربرد دارد.

نوع يك: شيلنگ هاي لاستيكي براي منبع آب گرم نشده تا دماي حداكثر 70 درجه سلسيوس

نوع دو: شيلنگ هاي لاستيكي براي منبع آب گرم شده تا دماي حداكثر 90 درجه سلسيوس

نوع سه: شيلنگ هاي پلاستيكي براي منبع آب گرم نشده تا دماي حداكثر 60 درجه سلسيوس

 

طبقه بندي شيلنگ

شيلنگ ها بر اساس مواد و دماي آب ورودي به سه نوع زير طبقه بندي مي شوند :

نوع 1 - شيلنگ هاي لاستيكي براي آب ورودي تا حداكثر دماي 70 درجه سلسيوس- براي حداكثر فشار كاري يك مگاپاسكال

نوع 2- شيلنگ هاي لاستيكي براي آب ورودي تا حداكثر دماي 90 درجه سلسيوس - براي حداكثر فشار كاري يك مگاپاسكال

نوع 3 - شيلنگ هاي پلاستيكي براي آب ورودي تا حداكثر دماي 60 درجه سلسيوس - براي حداكثر فشار کاری 0.8 مگاپاسكال

 

جفت کننده ها و اتصالات:

شیلنگ ها می توانند با اتصال به جفت کننده و اتصالات انتهایی مناسب تشکیل ملحقات بدهند.

مواد و ساختار:

ساختار شیلنگ باید به شکل زیر باشد:

الف: برای شیلنگ های نوع 1 و نوع 2 آستری باید از جنس لاستیک و برای شیلنگ های نوع 3 از جنس مواد گرمانرم باشد.

ب: تقویت کننده ی شیلنگ باید از مواد نساجی طبیعی یا سنتزی باشد که با روش تولید مناسبی اعمال شده باشد.

پ: برای شلینگ های نوع 1 و نوع 2 پوشش باید از جنس لاستیک مقاوم به ازون و برای شیلنگ های نوع 3 از جنس مواد گرمانرم مقاوم به هوازدگی باشد.

آستری و پوشش شیلنگ باید دارای ضخامت یکنواخت، هم مرکزی و فاقد ترک های قابل رویت تخلخل، ذرات خارجی و نقایص دیگری باشند که بر سرویس دهی شیلنگ تاثیر بگذارد.

ابعاد و رواداری:

شیلنگ های نوع 1 و نوع 2:

مقادیر ترجیحی قطر شیلنگ 10 و 12.5 میلیمتر هستند.

رواداری مجرای داخلی به مشخصه های اتصالات انتهایی بستگی دارند که باید مورد توافق تولید کننده شیلنگ و سازنده ملحقات شیلنگ باشد اما نباید از حدود رواداری استاندارد ISO 1307 تجاوز کنند.

شیلنگ های نوع 3:

برای این دسته از شیلنگ ها، قطر داخلی و حداقل ضخامت دیواره باید الزامات ارائه شده در جدول 1 از استاندارد را برآورده سازند (لطفا به جدول 1 استاندارد مراجعه شود).

هم مرکزی:

هنگامی که هم مرکزی مطابق با استاندارد ISO 4671 و بر اساس تفاوت ضخامت قطر داخلی و سطح خارجی پوشش اندازه گیری می­شود نباید بیش از 3/0 میلیمتر باشد.

الزامات فشار هیدرواستاتیک:

آزمون فشار اطمینان باید روی هر شیلنگ کامل شده و ملحقات آن انجام شود. هنگامی که شیلنگ مطابق استاندارد ISO 1402 آزمون شود شیلنگ باید الزامات جدول 2 را برآورده سازد. حداکثر اختلاف در طول و قطر خارجی در حداکثر فشار کاری باید 5% باشد و شیلنگ و ملحقات آن نباید دچار ترکیدگی گردند و یا نقصی در آن ها ایجاد شود. (لطفا به جدول 2 استاندارد مراجعه شود)

آزمون ترکیدگی:

هنگامی که شیلنگ مطابق استاندارد ISO 1402 آزمون می شود شیلنگ باید الزامات جدول 2 را برآورده سازد. (لطفا به جدول 2 استاندارد مراجعه شود)

آزمون خمش:

آزمون خمش باید دردمای استاندارد مشخص شده در استاندارد ISO 23529 انجام شود.

هنگامی که شیلنگ طبق روش الف استاندارد ملی ایران به شماره 22141 با شعاع خمش 5 و 7 برابر قطر خارجی آزمون می شود نباید با بازرسی چشمی هیچ گونه علائمی مبنی بر تاب خوردگی، پاره شدن و یا پوسته پوسته شدن مشاهده گردد. مقدار ضریب تغییر شکل نباید کمتر از 8/0 باشد.

مقاومت به تاب خوردگی:

آزمون تاب خوردگی باید در دمای استاندارد مشخص شده در استاندارد ISO 23529 انجام شود.

شیلنگ و ملحقات آن با زاویه 180 درجه روی هم خم می شوند و سپس طوری فشرده می شوند که ضخامت کل مساوی دو برابر قطر خارجی شیلنگ شود.

فشار به مدت 5 ثانیه نگه داشته می شود و ملحقات به مدت 1 دقیقه استراحت داده می شوند. آزمون 10 بار در همان نقطه و هر بار در همان راستا انجام می شود. در ادامه شیلنگ و ملحقات آن باید با آبی با دمای مشخص شده پر شوند و سپس در فشار 2.1 برای نوع 1 و 2 و فشار 1.7 برای نوع 3 با روش مشخص شده در استاندارد ISO 1402 به مدت 1 دقیقه آزمون شوند. شیلنگ نباید علائمی از نشتی یا نقایص دیگر نشان دهد.

مقاومت به فشار هیدرواستاتیک بعد از پیرشدگی:

شیلنگ و ملحقات آن به صورت پر شده با آب باید به مدت 7 روز مطابق با استاندارد ISO 188 در دماهای زیر در آون پیرسازی شوند:

60 درجه برای شیلنگ های نوع 3

70 درجه برای شیلنگ های نوع 1

90 درجه برای شیلنگ های نوع 2

پس از پیرسازی شیلنگ و ملحقات آن باید خالی شود و سپس با آب در دمای مشخص شده پیر شود و سپس دوباره با آب در فشار2.1 مگاپاسگال برای نوع 1 و 2 و فشار 1.7 برای نوع 3 به مدت 1 دقیقه با روش مشخص شده در استاندارد ISO 1402 آزمون شوند.

حین آزمون فشار شیلنگ و ملحقات آن نباید ترکیده و یا نواقصی مانند نشتی یا تاول نشان دهند. هیچ نشانی از لغزندگی جفت کننده نباید مشاهده گردد

 

مقاومت به آزمون ضربانی فشار هیدرولیک:

ملحقات شیلنگ به سیستمی وصل می شود که در آن آب گردش کرده و تحت فشار ضربانی قرار می گیرد.

شیلنگ و ملحقات آن با آب در دماهای زیر پر می شوند:

60 درجه برای شیلنگ های نوع 3

70 درجه برای شیلنگ های نوع 1

90 درجه برای شیلنگ های نوع 2

سپس شیلنگ در معرض 25000 ضربان سینوسی در محدوده فشار پایینی 1 MPa و فشار بالایی 2 MPa قرار می گیرند .ترموستات به گونه ای تنظیم می شود که دما در اتاقک در محدوده مشخص شده برای آب داخل شیلنگ ثابت باشد. شیلنگ و ملحقات در پیکربندی حلقوی با قطر در حدود 300 میلی متر نصب می شوند. فرکانس ضربان باید 0.5 تا 0.6 هرتز باشد.

حین آزمون شیلنگ و ملحقات آن نباید ترکیده و یا نواقصی مانند نشتی یا تاول نشان دهند و هیچ نشانی از لغزندگی جفت کننده نباید مشاهده گردد.

 

شرکت مهندسی آریانام علاوه بر پوشش دهی تمامی آزمون های این استاندارد آمادگی خود را برای آموزش و ارائه خدمات بازرسی و نمونه برداری انواع شیلنگ اعلام می دارد. همچنین ارائه خدمات مشاوره جهت دریافت نشان استاندارد برای انواع شیلنگ توسط کارشناسان مجموعه دانش بنیان آریانام امکان پذیر می باشد.


تاریخ

شنبه 29 خرداد 1400