تدوین استاندارد کارخانه‌ای

تدوین استاندارد کارخانه‌ای

استانداردها از نظر محتوایی به چهار دسته مجزا تقسیم می شوند: استانداردهای بنیادی، استانداردهای روش آزمون و آنالیز، استانداردهای مشخصات و استانداردهای سازمانی.

استانداردهای بنیادی به معرفی و بیان اصطلاحات و لغات کاربردی در سایر استانداردها، نشانه ها، علائم و ... می پردازند.

استانداردهای روش آزمون و آنالیز، روش های اندازه گیری ویژگی های مختلف همچون دما، جرم، ترکیب شیمیایی و ... را تشریح می کنند.

استانداردهای مشخصات به تعریف و تعیین خصوصیات یک محصول استاندارد و یا خدمات استاندارد و نیز حدود عملکردی مناسب و مجاز آنها جهت مصرف و کاربرد، مسائل ایمنی و سلامت، حفاظت از محیط زیست و ... می پردازند. در این نوع از استانداردها در واقع مشخصات و الزامات یک محصول یا خدمت مشخص ارائه می گردند. 

استانداردهای سازمانی به تشریح وظایف و ارتباطات یک کارخانه و همچنین المان هایی همچون مدیریت و تضمین کیفیت، نگهداری و تعمیرات، تحلیل ارزش، لجستیک، مدیریت پروژه یا سیستم، مدیریت تولید و ... می پردازند.

استانداردها از نظر دامنه سطوح پوشش نیز به 5 دسته مختلف کارخانه‌ای، شرکتی (جامعه‌ای)، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی طبقه بندی می شوند. 

استانداردهای کارخانه‌ای و شرکتی توسط یک کارخانه و یا مجموعه ای از کارخانجاتی که در زمینه ای مشابه فعالیت می کنند از طریق ایجاد کارگروه ها یا جوامع خاص، تدوین می شوند. در این دسته، به عنوان مثال می توان از انجمن جوشکاری ایالات متحده امریکا (AWS) نام برد و یا استانداردهای کارخانه ای شرکت های خودروسازی پژو و کیا که با ترتیب با نمادهای PSA و KSA تدوین و ارائه می گردند.

استانداردهای ملی توسط مؤسسات استاندارد هر کشور و با در نظر گرفتن اوضاع اقلیمی، اقتصادی اجتماعی و علمی آن کشور تدوین می شوند. شایان ذکر است که اکثر کشورها دارای سازمان های استاندارد ملی می باشند که از معروف ترین آنها می توان به سازمان استاندارد کشور ژاپن (JASO)، سازمان استاندارد کشور کره جنوبی (KS)، سازمان استاندارد کشور استرالیا (AS)، سازمان استاندارد کشور انگلستان (BSI)، سازمان استاندارد کشور آلمان (DIN)، سازمان استاندارد کشور ایتالیا (UNI)، سازمان استاندارد کشور ایران (INSO) و ... اشاره نمود.

استانداردهای منطقه ای اغلب توسط کشورهای عضو یک پیمان منطقه ای خاص و یا کشورهای واقع در یک قاره خاص و ... تدوین می گردند. در این راستا می توان به کمیته استاندارد اروپایی اشاره نمود.

استانداردهای بین المللی توسط سازمان های مربوطه و با مشارکت دانشمندان از نقاط مختلف جهان با هدف یکسان سازی شرایط بررسی و مقایسه در مقیاس جهانی تهیه می شوند. از سازمان های بین المللی شناخته شده می توان به سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO)، کمیسیون الکتروتکنیک بین‌المللی (IEC) یا اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) اشاره نمود.

شرکت مهندسی آریانام با سابقه عضویت در کمیته فنی تدوین بیش از 200 استاندارد ملی و کارخانه ای، آمادگی خود را جهت همکاری با شرکت ها و واحدهای تولیدی جهت تدوین استانداردهای کارخانه ای مطابق با نیاز متقاضی اعلام می دارد. لطفا جهت ثبت درخواست یا کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید. 


تاریخ

چهارشنبه 19 خرداد 1400