بحران خشکسالی و اهمیت استفاده از محصولات ژئوسنتتیک

بحران خشکسالی و اهمیت استفاده از محصولات ژئوسنتتیک

تا 5 سال آینده در ایران جنگ بین استان ها و شهرها بر سر آب علنی خواهد شد. پروفسور کردوانی از جمله چهره های ماندگار جغرافیای ایران ضمن اعلام این موضوع افزود: بحران آب ایران را خواهد بلعید. آمریکا و هسته ای و عربستان و یمن تهدید دراز مدت نیست، این بحران آب است که واقعا امنیت ملی ایران را تهدید کرده است. این در حالی است که مردم ایران فرهنگ درست مصرف آب را بلد بوده اند چراکه توانسته اند سه هزار سال با فرهنگ خشک و کم آب ایران کنار بیایند.

با توجه به بحران روبرو و راهکارهای ارائه شده در کنفرانس های علمی و پژوهشی استفاده از محصولات ژئوسنتتیک شامل ژئوتکستایل ها، ژئوممبران های قیری و پلیمری، ژئونت ها، ژئوسل ها و ژئوکامپوزیت ها اجتناب ناپذیر است. ژئوسنتتیک در معنای لغوی از دو بخش ژئو به معنای زمین و سنتتیک به معنای مصنوعی تشکیل شده است ولی در معنای عمومی به مواد مصنوعی گفته می شود که کاربرد آن در صنایع مختلف و در کمک به سطح زیرساختی و مواردی شامل عایق بندی، تسلیح و تقویت سطح خاک و زهکشی سطوح و دیگر موارد از این دست کاربرد دارد. توسعه کاربرد این مواد در مهندسی عمران به ویژه در ژئوتکنیک، ژئومحیط و مهندسی هیدرولیک شبیه هیچ یک از مواد همتراز قبل از خود نبوده است. امروزه استفاده از ژئوسنتتیک ها در مواردی از قبیل راه و راه آهن، خاکریزهای دفن زباله، سازه های حایل مسلح و سدهای خاکی مستقر بر روی خاک های نرم ناگزیر بوده و این موارد در کاربردهای مختلفی  از تراشه های زهکشی تا سدهای بزرگ به صورت موفقیت آمیزی مورد کاربرد بوده اند. از این رو پروژه های آبیاری و انتقال آب همواره از مزایای ژئوسنتتیک ها بهره مند بوده اند. ژئوسنتتیک ها به دلیل کیفیت یکنواخت تر نسبت به مصالح قرضه سنگی و زهکشی بهتر و همچنین نفوذناپذیری بسیار کمتر  نسبت به بتن همواره در آبیاری و زهکشی مورد استقبال قرار گرفته اند و از هدر رفت آب جلوگیری کرده اند.

با توجه به این مهم، کنترل کیفیت محصولات ژئوسنتتیک پلیمری همواره در دستور کار آزمایشگاه آریانام قرار گرفته و این محصولات مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی مورد آزمون قرار می گیرند.


تاریخ

دوشنبه 17 خرداد 1400