شیلنگ های مورد استفاده در سیستم های آب رسانی

شیلنگ های مورد استفاده در سیستم های آب رسانی

استاندارد هایISO 6224 ، ISO 16377 و  ...  در این زمینه تدوین شده اند که استاندارد ملی 4562 در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد.

شيلنگ‌هاي گرمانرم تقويت شده با منسوج براي مصارف عمومی آبرساني- ویژگی ها (ISIRI 4562)

 

منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته عبارتست از:

ISO 6224: 2011, Thermoplastics hoses, textile-reinforced, for general-purpose water applications Specification

 

هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين ويژگي ها براي سه نوع شيلنگ آب از جنس پلاستيك هاي گرما نرم تقويت شده با منسوج می ‏باشد كه براي حداكثر فشار كاري تا 2/5 مگا پاسكال در 23 درجه سلسيوس و در محدوده دماي از 10- تا 60 +درجه سلسيوس به كار مي‏رود .

يادآوري 1- در دماي بالاتر از 23 درجه سلسيوس و به ويژه بالاتر از 40 درجه سلسيوس بايستي حداكثر فشار كاري را كاهش داد .

اين استاندارد شيلنگ‏هاي دارای مصارف زیر را در بر نمي‏گيرد:

- شيلنگ انتقال آب آشاميدني

- شيلنگ ورودي ماشين لباسشويي

- شيلنگ آتش نشاني

- شیلنگ های ماشین های کشاورزی ویژه (به عنوان مثال شیلنگ سم پاشی)

يادآوري 2- شيلنگ ها ممكن است براي انتقال آب حاوي افزودني هايي كه نقطه انجماد آب را به پائين‏تر از 10- درجه سلسيوس مي‏رساند نيز مورد استفاده قرار گيرد .

انواع شيلنگ

شيلنگ‏ها به سه نوع زير طبقه بندي مي‏شوند:

نوع 1- فشار کم- با حداكثر فشار كاري 0/6 مگا پاسكال در 23 درجه سلسيوس و 0/36 مگا پاسگال در دمای60 درجه سلسیوس

نوع 2- فشار متوسط- با حداكثر فشار كاري 1 مگا پاسكال در 23 درجه سلسيوس و 0/65 مگا پاسگال در دمای60 درجه سلسیوس

نوع 3- فشار زیاد- با حداكثر فشار كاري 2/5 مگا پاسكال در 23 درجه سلسيوس و 1/6 مگا پاسگال در دمای60 درجه سلسیوس

نسبت هاي فشار آزمون و حداقل فشار تركيدگي به فشار كاري پيش بيني شده براي انواع 1 و 2 به ترتيب 1/5 و 3 و براي نوع 3 به ترتيب 2 و 4 مي‏باشد.

ساختار و مواد

شيلنگ‏هاي توليد شده بايد از نظر رنگ ، شفافيت و ديگر خواص فيزيكي يكنواخت بوده و همچنين شامل ساختار زير باشند:

الف ) يك لايه داخلي پلاستيكي انعطاف پذير

ب ) يك يا چند لايه انعطاف‏ پذير از جنس منسوج طبيعي يا مصنوعي كه به وسيله روشي مناسب به كار رود.

ج ) يك لايه خارجي پلاستيكي انعطاف ‏پذير كه ممكن است صاف يا خط دار بوده و مي‏تواند رنگ لايه داخلي و خارجي با يكديگر متفاوت باشد. لايه داخلي و خارجي بايد در حين فرآيند به مرحله ژل كامل برسند و عاري از ترك، خلل و فرج و منفذ خارجي يا عيوب ديگري كه باعث گردد شيلنگ‏ها غير قابل استفاده شوند باشند.

ابعاد

اندازه قطر داخلي و ضخامت ديواره

اندازه قطر داخلي اسمي و رواداري ‏ها و حداقل ضخامت ديواره بايد مطابق با جدول شماره 1 باشد .(لطفا به جدول شماره 1 استاندارد مراجعه شود)

طول

رواداري‏هاي مربوط به طول شيلنگ بايد مطابق با جدول شماره 2 باشد .( لطفا به جدول شماره 2 استاندارد مراجعه شود)

خواص فيزيكي لايه داخلي و خارجي

استحكام كششي و ازدياد طول در نقطه پارگي

استحكام كششي و ازدياد طول در نقطه پارگي لايه داخلي و خارجي نبايد كمتر از مقادير مندرج در جدول شماره 3 باشد. (لطفا به جدول شماره 3 استاندارد مراجعه شود)

خستگی تسريع شده

پس از آزمون خستگی به مدت 3 روز در درجه حرارت 70±1 درجه سلسيوس، استحكام كششي و ازدياد طول در نقطه پارگي لايه داخلي و خارجي در مقايسه با مقادير اوليه نبايد اختلافي بيش از مقادير داده شده در جدول شماره 4 داشته باشد. (لطفا به جدول شماره 4 استاندارد مراجعه شود)

كاهش جرم در اثر حرارت

هنگامی كه شيلنگ مورد آزمون قرار مي‏گيرد كاهش جرم مواد لايه داخلي و خارجي نبايد بيش از 4 درصد باشد .

ويژگي‏هاي كاربردي شيلنگ‏هاي توليد شده

ويژگي‏ هاي فشار هيدروستاتيك

در حين و بعد از آزمون فشار، شيلنگ بايد از نظر نشتي - ترك خوردگي و تغيير شكل غير عادي كه نشان دهنده نايكنواختي در مواد يا شرايط ساخت است مورد آزمون قرار گيرد و اين گونه عيوب نبايد مشاهده گردد. لطفا به جداول شماره 6 و 7 استاندارد مراجعه شود)

چسبندگي

براي هر سه نوع شيلنگ، چسبندگي بين لايه داخلي و خارجي نبايد كمتر از 1/5 كيلونيوتن بر متر باشد .

مقاومت در مقابل UV ( لامپ قوس زنون )

لايه خارجي نبايد هيچ گونه ترك خوردگي يا تغيير رنگي از خود نشان دهد. بعد از آزمون، هنگامي كه آزمونه‏ ها با معيار خاكستري تغيير رنگ مقايسه مي ‏شوند، حداقل درجه تغيير رنگ قابل قبول بايد 4درجه باشد.

انعطاف پذيري در دماي 23 درجه سلسيوس

هنگامي كه به شيلنگ انحنايي معادل با حداقل 10 برابر قطر اسمي داده مي‏شود، نسبت D/T نبايد كمتر از 0/8 باشد که:

T قطر خارجي شيلنگ وقتي خم شده است و D قطر خارجي شيلنگ وقتي خم‏ نشده است.

انعطاف پذيري در درجه حرارت پائين تحت دماي 10±2- درجه سلسيوس

شيلنگ بايد قابليت خم شدن دور يك ميله با شعاع دو برابر شعاع انحنا در درجه حرارت -10±2درجه سلسيوس را داشته باشد.

در اين آزمون بر روي محصول هيچ نوع تركي نبايد نمايان شود و شيلنگ بايد فشار آزمون را همانطور كه در جدول شماره 5 تعيين شده تحمل نمايد ( در 23 درجه سلسيوس) (لطفا به جدول شماره 5 استاندارد مراجعه شود).

نشانه گذاري

شيلنگ بايد به اطلاعات زير نشانه گذاري شده و نشانه‏ها بايد در طول شيلنگ پيوسته و با دوام باشند:

الف) نام يا علامت سازنده

ب) مشخصه محصول سازنده

ج) نوع شيلنگ

د) قطر اسمي بر حسب ميلي متر

هـ) ماه ساخت و سال ساخت (با استفاده از چهار رقم)

 

شرکت مهندسی آریانام علاوه بر پوشش دهی تمامی آزمون های این استاندارد، آمادگی خود را جهت آموزش و ارائه خدمات بازرسی و نمونه برداری انواع شیلنگ اعلام می دارد. همچنین ارائه خدمات مشاوره جهت دریافت نشان استاندارد برای انواع شیلنگ توسط کارشناسان در مجموعه دانش بنیان آریانام امکان پذیر می باشد. 


تاریخ

شنبه 14 فروردین 1400